บุรีรัมย์พิทยาคมสอบโอเน็ตวิชาเลขได้๑๐๐คะแนนเต็ม

นักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ๙ คน สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ขณะที่“วรวัฒน์”นักเรียนชั้น ม.๑ สร้างชื่อเสียงกลับประเทศ หลังได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เวียดนาม โดยคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมาครอง..

บุรีรัมย์ไทม์ / นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่สามารถทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม รวมจำนวน ๙ คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖ คน คือ ด.ญ.ณิชกมล วงศ์สุขสวัสดิ์ , ด.ช.ศุภกฤต นิธิเกตกุล , ด.ช.สิรวิชญ์ มวลทอง , ด.ช.ทัพไทย ไชยหงส์, ด.ญ.ปภาพินท์ ไกรรณภูมิ ,ด.ช.ชยธร พูนไชย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อีกจำนวน ๓ คน คือ นายวสุพล กีรติรัตน์ ,นายปุณณะ พิพัฒน์ภานุกูล และน.ส.อัญญาวีร์ สุทธิพิธาวัชร์ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดี และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ที่นักเรียนทั้ง ๙ คน สามารถทำข้อสอบโอเน็ตได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

นอกจากนี้ ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มี.ค.ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังสามารถคว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันมาครองได้ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ ครอบครัว โรงเรียน และประเทศไทยด้วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวว่า ต้องขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ช่วย สนับสนุนให้นักเรียน ได้มีความรู้สามารถทำคะแนนสอบโอเน็ตได้๑๐๐ คะแนนเต็ม และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศ จนสามารถคว้าเหรียญทองแดงกลับมา สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้

ทั้งนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้รักษามาตรฐานไว้ นอกจากจะเป็นเด็กเก่งแล้ว สิ่งสำคัญจะต้องเป็นเด็กที่มีความกตัญญู ประพฤตดี เป็นคนดีของสังคม เชื่อว่าในอนาคตเด็กเหล่านี้ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้าน น.ส.อัญญาวีร์ สุทธิพิธาวัชร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม บอกถึงเคล็ดลับที่ทำให้เรียนเก่ง และได้คะแนนเต็ม คือต้องตั้งใจเรียนในห้อง ตั้งใจฟังและจดจำที่ครูสอน เพื่อที่จะได้รับความรู้ที่ดีที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านต้องหมั่นทบทวนที่ครูสอนเพิ่มเติม ขยันอ่านหนังสือ ที่สำคัญจะต้องฝึกทำข้อสอบเก่าๆ และควรทำอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นกิจวัตรประจำวัน ไม่ใช่มาเร่งอ่านหนังสือเฉพาะช่วงที่ใกล้สอบ ซึ่งหากจะอ่านในช่วงสอบเพียงอย่างเดียว ในเวลาเพียงไม่กี่วัน จะทำให้ไม่ค่อยจดจำ อีกทั้งยังจะทำให้จดจำสับสนกันอีกด้วย