บุรีรัมย์เขต๑จัดอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดอัตราเสี่ยงเด็กจมน้ำตาย

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำนักเรียนแกนนำเข้าอบรมหลักสูตร ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หวังขยายผลให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็น และรู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี ลดอัตราเสี่ยงจากการจมน้ำเสียชีวิต

 

บุรีรัมย์ไทม์ / ที่สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และการให้ความช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน 3 นาทีเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตร เพื่อเพิ่มทักษะด้านการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม มาให้ความรู้ โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และสาธิตการช่วยชีวิตผู้ตกน้ำ จมน้ำ จากนั้นในช่วงบ่ายได้ฝึกปฏิบัติจริงในสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายพิพัฒน์กล่าวว่า โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เป็นการสอนทักษะชีวิต ที่สำคัญแก่นักเรียน เนื่องจากเด็กนักเรียน ไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกว่ายน้ำ และเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 1,400 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก การจัดอบรมครั้งนี้นอกจากเพื่อให้เด็กรู้จักเอาตัวรอด ปลอดภัย จากอันตรายทางน้ำแล้ว ยังเป็นแกนนำไปขยายความรู้ในโรงเรียน

“ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียน ที่มีความพร้อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสระว่ายน้ำหรือมีวิทยากร ในการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนให้ครบ 100 % ให้มากที่สุด ซึ่งหลายโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว”ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าว.

Cr..ศากุน ศิริพานิช / รายงาน