วัดกลางจัดพิธีตักบาตรกรวยเนื่องในวันเข้าพรรษา

วัดกลาง(พระอารามหลวง) จัดพิธีตักบาตรกรวย หนึ่งเดียวในบุรีรัมย์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอุปถัมภ์ปัจจัย 4 แด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่อยู่จำพรรษาไม่ค้างคืนที่ไหน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. วานนี้(28ก.ค.61) ที่บริเวณพระอุโบสถวัดกลาง(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณรกว่า 180 รูป ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง(พระอารามหลวง) ออกรับบิณฑบาตร สมุดดินสอ สบู่ แปรง-ยาสีฟัน ธูปเทียน ดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนชาว จ.บุรีรัมย์

ในพิธีตักบาตรกรวย เนื่องในวันเข้าพรรษา ก่อนที่พระสงฆ์-สามเณร จะเข้าประกอบพิธีทางศาสนาในพระอุโบสถ ซึ่งวัดกลาง(พระอารามหลวง) ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเข้าพรรษา

สำหรับการตักบาตรกรวย เนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดกลาง(พระอารามหลวง) แทบจะเป็นแห่งเดียวใน จ.บุรีรัมย์ ที่ได้มีการจัดพิธีตักบาตรกรวยขึ้น  ซึ่งได้เริ่มมีขึ้นในสมัยที่พระธรรมธีรมุณี หรือหลวงพ่อเป้า ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าอาวาสวัดกลาง(พระอารามหลวง)สมัยนั้น และได้จัดสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยการตักบาตรกรวย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุปถัมภ์ปัจจัย 4 แด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งอยู่จำพรรษาไม่ค้างคืนที่ไหน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยในสมัยก่อนมีการใช้เงินเหรียญในการตักบาตร หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้เงิน มาเป็นสมุด ดินสอ สบู่ แปรง-ยาสีฟัน ธูปเทียน ดอกไม้ และของใช้ในชีวิตประจำวัน.

Cr..ธนบดี อังคสุภณ / รายงาน