ศาลบุรีรัมย์ประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระบิดากฎหมายไทยเนื่องในวันรพีประจำปี2561

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์  จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพีประจำปี 2561

 

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกและแสดงออกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

โดยในพิธีได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดากฎหมายไทย” ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเทิดทูนจากปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในหมู่กฎหมายให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 

นอกจากนี้ภายในงานศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมต่างๆ พร้อมจัดห้องพิจารณาคดีจำลอง ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มาศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

ทั้งนี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมาย และเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เป็นต้น จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และถือว่าวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน เป็น “วันรพี” ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรม ได้มีการจัดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี.

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน