จับตำรวจจราจรบุรีรัมย์สอบเครียดแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านกฎหมายจราจร

โปลิศจับตำรวจจราจรบุรีรัมย์ ทำแบบทดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจราจร เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านจราจร หวังเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

 

                         บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ที่อาคารอเนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการทดสอบประเมินผลข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร ตามโครงการ “สุภาพบุรุษจราจร ทำความดี ด้วยหัวใจ” ตำรวจภูธรภาค 3 ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร เกิดความความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตำรวจในสายตาของประชาชน โดยมีข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องด้านจราจรจากทั้ง 34 สภ. จำนวน 437 นายเข้าร่วมทดสอบประเมินผลครั้งนี้

พ.ต.อ.รุทธพล กล่าวว่าได้จัดแบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านจราจร โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย (4 ตัวเลือก) จำนวน 50 ข้อ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องด้านงานจราจร ได้ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร ซึ่งเป็นการสนองนโยบายตามโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ทำความดี ด้วยหัวใจ ของตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อให้ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจร มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำความรู้ และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

“ข้อสอบนี้ตำรวจภูธรภาค 3 เป็นผู้ออกข้อสอบเอง และจะทำการสอบประเมินความรู้ความสามารถตำรวจจราจรทุกนาย ตั้งแต่หัวหน้างานจราจรไปจนถึง ผบ.หมู่จราจร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตำรวจจราจร และเพิ่มทักษะความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปใช้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พ.ต.อ.รุทธพล กล่าว.

Cr..สยาม ชุมสิงห์ /รายงาน