ตำรวจบุรีรัมย์อบรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี61

ผู้การตำรวจบุรีรัมย์ นำตำรวจในสังกัดอบรมธรรมะ และจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นพระวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจพร้อมคู่สมรสที่สมัครใจ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมจำนวน 240 คน

พล.ต.ต.ชัยยุทธ กล่าวว่าโครงการอบรมจริยธรรมนี้ นอกจากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 แล้วเพื่อต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ ได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงตนอยู่ในจริยธรรม จรรยาบรรณ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน เกิดความเชื่อมันศรัทธาในตำรวจ.

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน