มณฑลทหารบกที่26จัดงานวันสถาปนาหน่วยครบ28ปี

มณฑลทหารบกที่ 26 จัดประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตผู้บังคับบัญชา กับกำลังพลที่ล่วงลับ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนา ครบรอบ 28 ปี

 

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 14 ส.ค.61 ที่มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พลโทเดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกับครอบครัว เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 26 ครอบรอบ 28 ปี

โดยมี พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปช.) อดีตแม่ทัพภาค 2 พลตรียุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะนายทหาร แม่บ้าน และกำลังพลเข้าร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ภายในงานหลังจากการประกอบพิธีทางศาสนา ยังได้มีการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ ซึ่งเป็นการฝึกบุคคลท่าอาวุธ และท่าการใช้ฉับพลันประกอบดนตรีที่มีความสง่างาม ถูกต้องพร้อมเพรียง แข็งแรง กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี

มณฑลทหารบกที่ 26 เป็นหน่วยส่วนภูมิภาคของกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 มีที่ตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก บ้านน้ำซับ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จากเดิมเมื่อปี 2527 เป็นหน่วยทหารส่วนแยกจาก จังหวัดทหารบกสุรินทร์ เพื่อเป็นหน่วยให้การสนับสนุน และส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วย ร.23 พัน.4 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2530 ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดค่าย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2531 ต่อมาวันที่ 14 สิงหาคม 2533 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์”

จากนั้นในปี 2558  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ให้เป็นมณฑลทหารบกที่ 26 มีหน้าที่ด้านส่งกำลังบำรุง การปฏิบัติทางทหารที่มิใช่สงคราม และเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จ.บุรีรัมย์ กับ จ.มหาสารคาม ปัจจุบันมี พลตรียุทธนา เอี่ยมวิจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน