ขนส่งบุรีรัมย์เปิดจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์61

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 61 ที่ถนนสาย 24 โชคชัย-เดชอุดม และถนนสายหลัก-สายรองทั่วทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับที่ผู้ใช้รถใช้ถนนสายอีสานตอนล่าง

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 พร้อมปล่อยขบวนรถกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.-เทศบาลในเขต อ.นางรอง อ.หนองกี่ อ.หนองหงส์ อ.ปะคำ และ อ.โนนดินแดง เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ มทบ.26 อบต.-เทศบาล อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 หน้าโรงเรียนนางรองพิทยาคม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร เพื่อป้องกันและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่ยวดยานบนท้องถนน โดยจะมีผู้ตรวจการขนส่ง ตำรวจ สภ.นางรอง ทหาร และหน่วยกู้ภัยมาร่วมอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

สำหรับจุดตรวจบริการดังกล่าว จะมีการตรวจความพร้อม ทั้งตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การติดตามการใช้ความเร็วด้วยระบบ GPS และการตรวจแนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย การให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ และดูแลช่วยเหลือซ่อมแซมรถในเบื้องต้นฟรี และการให้บริการด้านข้อมูลการเดินทาง การให้บริการจุดพักรถ และการบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น เป็นต้น

นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมดังกล่าว จะเป็นการอำนวยความสะดวก เพื่อความสุขความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน รวมทั้งเป็นมาตรการที่สามารถป้องกัน ในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งในห้วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าสู่หลายจังหวัดทางภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี

นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้มีมาตรการตรวจพนักงานขับรถโดยสาธารณะ เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของร่างกาย การตรวจหาสารเสพติด การตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีสารเสพติดหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ก็จะไม่ให้ขับรถโดยเด็ดขาด และจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายอย่างเข้มงวดด้วย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และความอุ่นใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

“ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางขนส่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดจุดพักรถในเส้นทางต่างๆทั้งสายหลักและสายรอง เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนผู้ที่เดินทางไกล ที่เกิดความเมื่อยล้าหรือมีอาการง่วงจากการใช้รถใช้ถนน โดยเราจะมีน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง และผ้าเย็นให้บริการฟรีด้วย”ขนส่งบุรีรัมย์ กล่าว.

นายสุเทพ กล่าวด้วยว่าขอฝากผู้ใช้รถใช้ถนน ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาในพื้นที่บุรีรัมย์ และผู้ที่เล่นสงกรานต์ ขอให้เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ คำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และไม่ควรนำยานพาหนะ เช่นรถกระบะหรือรถต่างๆ บรรทุกภาชนะใส่น้ำ และขนคนขึ้นบนรถขับตระเวนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ที่โดยสารมากับรถได้.