นางรองผู้สูงอายุกว่า100คนตั้งใจเรียนจบชั้นสูงสุด

ผู้สูงอายุนางรองกว่า 100 คน เข้ารับวุฒิบัตรปรัชญาตรี-ปรัชญาโท ที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ขณะนายก ทม.นางรอง เผยเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุตรหลาน

บุรีรัมย์ไทม์ / วานนี้(4 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมอาคาร 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปรัชญาตรี และปรัชญาโท โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 2 จำนวน 68 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 65 คน และมีผู้สำเร็จระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 จำนวน 62 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 60 คน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดี แก่ผู้สูงอายุในการทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าจากที่เห็นขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา บุคคลเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ทั้ง คุณวุฒิ วัยวุฒิ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ก็ยังมีความพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคมได้

ด้านนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรอง ในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง กล่าวว่าจากที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว พบว่าผู้สูงอายุได้ประโยชน์ ทั้งในด้านสังคม  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ส่วนในด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นอาชีพคลายเหงาอีกด้วย

นายมาโนช กล่าวด้วยว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ได้รับรู้ว่าการศึกษาไม่มีคำว่าแก่ แต่ถ้าหากเร่งศึกษาตัวแต่เยาว์วัย โตขึ้นก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้มากกว่านี้.

Cr..ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / รายงาน