เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์แนะชาวสวนระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเข้มแปลงมันสำปะหลัง เฝ้าระวังโรคใบด่าง หวั่นกระทบผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ผู้นำชุมชน เกษตรกร ถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังพบมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน เผยหากพบลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ตรวจสอบพื้นที่ทันที

บุรีรัมย์ไทม์ นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายไพศาล แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และอาสาสมัครเกษตร ลงสำรวจพื้นที่การเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อตรวจสอบมันสำปะหลัง ที่พบอาการใบด่างคล้ายอาการโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ขณะนี้ สำรวจแล้วในพื้นที่ อ.บ้านกรวด ,ละหานทราย ,โนนดินแดง และ อ.ปะคำ จำนวนแปลงสำรวจ ๑๘๐ แปลง รวมพื้นที่ ๓,๓๘๖.๔๕ ไร่ และยังคงวางแผนสำรวจในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าโรคใบด่างมันสำปะหลัง อาจยังไม่ใช่โรคระบาดที่เกิดขึ้น และสร้างความเสียหาย ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังใน จ.บุรีรัมย์ แต่ขณะนี้มีข้อมูลว่าพบแพร่ระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคือ เวียดนาม และกัมพูชา ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้ามาระบาดในประเทศ และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุด้วยว่าโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ ลักษณะอาการของโรคคือพืชจะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองรุนแรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย ทำให้ไม่มีการสร้างหัวมันสำปะหลัง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษา ทำให้มันสำปะหลังที่เป็นโรคผลผลิตจะเสียหาย ๘๐-๑๐๐%

ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ๒๙๐,๕๐๔ ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ๒๔,๐๓๒ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งหากโรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาระบาดใน จ.บุรีรัมย์ และประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกัน อย่างเข้มงวด โดยสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรเตรียมการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด โดยมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้นำและเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์เฝ้าระวังการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ไปยังอำเภอทุกอำเภอ

“แจ้งเตือนขอให้เกษตรกรไม่ควรนำท่อนพันธุ์จากต่างประเทศ และแปลงที่สงสัย หรือมีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูก ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมให้ใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาด หากพบลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ตรวจสอบพื้นที่ทันที ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงเร่งสร้างความเข้าใจเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดชายแดนประเทศกำพูชา ได้แก่ อ.ละหานทราย ,บ้านกรวด ,โนนดินแดง ,ปะคำ และทุกอำเภอที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และป้องกันการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง” นายนวนิตย์ กล่าว

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน