สสจ.บุรีรมย์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

สสจ.บุรีรัมย์ รณรงค์เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ“โครงการหมอชวนวิ่ง” เนื่องในโอกาส ๕๐ ปีแพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข ๑๘-๑๙ พ.ย.นี้

บุรีรัมย์ไทม์ / นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม “โครงการหมอชวนวิ่ง “ เนื่องในโอกาส ๕๐ ปีแพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการเดินหรือวิ่ง

โดยในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ จะร่วมต้อนรับคณะนักวิ่ง และเข้าร่วมวิ่งในวันที่ ๑๘-๑๙ พ.ย.นี้ เริ่มต้นจากรอยต่อ จ.สุรินทร์ ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ในวันที่ ๑๘ พ.ย. เริ่มที่บริเวณสะพานลำน้ำชี บ้านละลูน อ.กระสัง รร.บ้านโคกระกา อ.กระสัง มุ่งหน้าบ้านสวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท อ.เมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรับคฑา ต่อจากทีมนักวิ่ง จ.สุรินทร์ พิธีมอบรางวัลแก่บุคคลต้นแบบ (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง) ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการออกกำลังกาย จำนวน ๑๐๐ คน กิจกรรมการแสดง HIP HOP INTERNATIONAL โดยทีม AWESOME JUNIOR และการวิ่งรณรงค์ไปตามรอบคลองละลม ๒ ลูก

จากนั้นในช่วงเช้าวันที่ ๑๙ พ.ย.เริ่มวิ่งออกจากถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง มุ่งหน้าสู่ อ.ลำปลายมาศ เพื่อส่งต่อพื้นที่ รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลัว จ.นครราชสีมาต่อไป          นพ.วิทิต เปิดเผยด้วยว่าปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุล ระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ

โดยมีแนวคิดเพื่อต้องการให้ประชาชน เกิดการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้อนาคตของระบบสาธารณสุข มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการออกกำลังกาย ถือเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนในเส้นทางวิ่งดังกล่าว ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกาย และร่วมต้อนรับให้กำลังทีมหมอชวนวิ่งครั้งนี้ด้วย.

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน