ว.เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์จัดประกวดโคบราห์มันชิงถ้วยพระราชทานฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดโคบราห์มันแท้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะการคัดเลือกโคพันธุ์ดี นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรแทนการทำนา “เจ้าไดม่อน”โคบราห์มันหนุ่ม จากมานิตย์ฟาร์มบุรีรัมย์ คว้าแชมป์ประกวดรุ่นโตเต็มวัย

                บุรีรัมย์ไทม์ / ที่หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานประกวดโคบราห์มันแท้ และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมโคบราห์มันแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในทักษะการคัดเลือกโคแม่พันธุ์ที่ดี ทักษะการเลี้ยงโคที่ให้ผลผลิตดี จำหน่ายได้ราคาสูง ทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ ได้มีความรู้ในการเลี้ยงโคอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ ช่วยในการตัดสินใจ จัดซื้อโคแม่พันธุ์ที่ดี มาเลี้ยงได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีระบบ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์โคที่ดี และสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

โดยมีนายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมโคบราห์มันแห่งประเทศไทย  นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนำโคกว่า 400 ตัวมาร่วมประกวดในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่เจ้าของฟาร์ม ที่ได้จัดส่งโคเข้าร่วมการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันลูกผสม โดยในประเภทเพศลูกโค รางวัลชนะเลิศ วัวฟ้าใสฟาร์ม จ.สุรินทร์ รองชนะเลิศ วัวการสะลอง จากพรมทองฟาร์ม จ.สุรินทร์ ,ประเภทวัวรุ่น รางวัลชนะเลิศ วัวไบโอนี่ จากสิงห์โตบราห์ จ.สระบุรี รองชนะเลิศ วัวใจเริง จากพรมทองฟาร์ม จ.สุรินทร์, และประเภทโตเต็มวัย ชนะเลิศ วัวไดม่อน MF11 จากมานิตย์ฟาร์ม จ.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศ วัวหวานใจ จากธวัชชัยฟาร์ม จ.นครราชสีมา ส่วนรางวัลรองวัวรีเสริฟแกรนด์แชมป์ วัวใจเริง จากพรมทองฟาร์ม จ.สุรินทร์ และรางวัลรองวัวรีแกรนด์แชมป์ วัวไบโอนี่ จากสิงห์โตบราห์ จ.สระบุรี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่าย สินค้าด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ งานเสวนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทักษะการคัดเลือกโคแม่พันธุ์ดี ทักษะการเลี้ยงโคให้ผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาด การจัดประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภาครัฐได้มองเห็นว่า การทำนาของเกษตรกร ต้องประสบปัญหาจากหลายสาเหตุ อาทิ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ต้นทุนการผลิตสูงเพราะต้องจ้างแรงงานทุกขั้นตอน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย ส่งผลให้มีรายที่ได้ไม่แน่นอน เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ปัจจุบันภาครัฐจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีทางเลือก หาวิธีลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตร ลดพื้นที่การทำนาในพื้นที่ๆไม่เหมาะสม เป็นการปลูกพืชชนิดอื่น

นอกจากนี้ภาครัฐยังได้ให้การสนับสนุนด้านปศุสัตว์ จัดทำโครงการให้กู้ยืมทุนเพื่อจัดซื้อโคแม่พันธุ์ มาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมแทนการทำนา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งทาง จ.บุรีรัมย์ ได้นำนโยบายมาขับเคลื่อนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ให้เกิดเป็นรูปธรรม สนองตอบนโยบายของทางรัฐบาล ที่ต้องการให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนนำความรู้ต่างๆไปประยุกต์ นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ใช้ต้นทุนต่ำต่อไป

Cr..สุรนาท เฉยกลาง / รายงาน