บุรีรัมย์แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสามารถทางศิลปหัตถกรรม

บุรีรัมย์ แถลงเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ วันที่ 6-8 ธ.ค.นี้ เผยมีครู นักเรียน ผู้ปกครองจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมงาน ขณะพ่อเมืองเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

บุรีรัมย์ไทม์ ที่โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงศ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 32 ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 แถลงข่าวการเตรียม จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.61นี้ที่บริเวณลานด้านหน้า สนามช้างอารีน่า อ.เมืองบุรีรัมย์

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มอบหมายให้ จ.บุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 32 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”

เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย และการพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ เห็นช่องทางสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

สำหรับกิจกรรมตลอดทั้งการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันของนักเรียน ครอบคลุมด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน เปิดโลกวิชาการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันความสามารถของนักเรียน มีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 171 กิจกรรม แยกเป็นกิจกรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 465 กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 กิจกรรม และการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 กิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ 11 อำเภอ คือ อ.เมืองบุรีรัมย์ ,นางรอง, หนองกี่, สตึก, ประโคนชัย, กระสัง, พลับพลาชัย, ลำปลายมาศ, คูเมือง, พุทไธสง, และ อ.ห้วยราช รวม 37 สนามสนามแข่งขัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งการเตรียมรองรับด้านที่พักอาศัย และการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่จะเดินทางทางมาร่วมงาน จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานการศึกษา ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข อาสาสมัคร องค์กรมูลนิธิ หน่วยงานภาคเอกชน และในจังหวัด เพื่อเตรียมความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งคาดว่าจะมีคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2แสนคน จึงขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน