สมานฟาร์มบุรีรัมย์คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานฯประกวดโคบราห์มัน

โคหนุ่มจากสมานฟาร์มบุรีรัมย์ ซิวแชมป์ประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้เพศผู้สีเทา คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนสุภิสราฟาร์ม จ.เพชรบูรณ์ คว้าแชมป์ประเภทโคพันธุ์แท้สีแดง ขณะที่แชมป์เพศเมียสีเทา ฟาร์มไร่นุชยบุตรฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี ส่วนเพศเมียสีแดง ฟาร์ม TK RAEH ลำพูน

                บุรีรัมย์ / ที่หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายโสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.คมนาคม เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ฟาร์มโคที่ชนะการประกวด ในพิธีปิดงานประกวดโคบราห์มันแท้ และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมโคบราห์มันแห่งประเทศไทย จัดขึ้น

โดยการประกวดโคเนื้อพันธุ์ต่างๆ โดยมีโคเนื้อจำนวน 252 ตัว จากฟาร์มเกษตรกรจำนวน 119 ฟาร์ม ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยโคพันธุ์ลูกผสมสายเลือดยุโรป เพศผู้และเพศเมีย 35 ตัว, โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันแท้ สีแดง เพศผู้และเพศเมีย จำนวน 149 ตัว และโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันแท้ สีเทา เพศผู้และเพศเมีย จำนวน 68 ตัว

สำหรับโคที่ชนะเลิศการประกวดในประเภทต่างๆ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครองในปีนี้คือ ประเภทโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้เพศเมียสีเทา โคชื่อ Miss PZ BALER 160 จากฟาร์มไร่นุชยบุตรฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี, ประเภทโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้เพศเมียสีแดง โคชื่อ Miss TK SMOKINGGUN NANA 268 จาก TK RAEH จ.ลำพูน ,ประเภทโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้เพศผู้สีเทา โคชื่อ Mr. SMAPOLLO 106 จากสมานฟาร์ม จ.บุรีรัมย์ และโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้เพศผู้สีแดง โคชื่อ Mr.SR FARM จากสุภิสราฟาร์ม จ.เพชรบูรณ์

ส่วนผลการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันลูกผสม ประเภทเพศลูกโค รางวัลชนะเลิศ วัวฟ้าใสฟาร์ม จ.สุรินทร์ ,รองชนะเลิศ วัวการสะลอง จากพรมทองฟาร์ม จ.สุรินทร์ ,ประเภทวัวรุ่น รางวัลชนะเลิศ วัวไบโอนี่ จากสิงห์โตบราห์ จ.สระบุรี ,รองชนะเลิศ วัวใจเริง จากพรมทองฟาร์ม จ.สุรินทร์, และประเภทโตเต็มวัย ชนะเลิศ วัวไดม่อน MF11 จากมานิตย์ฟาร์ม จ.บุรีรัมย์ ,รองชนะเลิศ วัวหวานใจ จากธวัชชัยฟาร์ม จ.นครราชสีมา ,ส่วนรางวัลรองวัวรีเสริฟแกรนด์แชมป์ วัวใจเริง จากพรมทองฟาร์ม จ.สุรินทร์ และรางวัลรองวัวรีแกรนด์แชมป์ วัวไบโอนี่ จากสิงห์โตบราห์ จ.สระบุรี       นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กล่าวว่าการจัดประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก Mr. John Jeb Coat จากสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคอเมริกันบราห์มัน แห่งสหรัฐอเมริกา มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด สำหรับในครั้งต่อไปจะมีการจัดขึ้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ในรูปแบบงานเกษตรแฟร์ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันแท้ แล้วจะจัดให้มีการแสดงผลิตผล ผลงานทางด้านเกษตรอื่นๆ รวมถึงการประกวดสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมด้านเกษตรอื่นๆ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้ง จ.บุรีรัมย์ ใกล้เคียง และอื่นๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ ได้เข้ามาเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศงาน ที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกวิถีการเกษตร.

Cr..สุรนาท เฉยกลาง / รายงาน