พรรคภูมิใจไทยเปิดสาขาพรรคที่4 จ.บุรีรัมย์

“ทรงศักดิ์-ศักดิ์สยาม-บังซุบ” เปิดสาขาพรรคภูมิใจไทย สาขาที่ 4 จ.บุรีรัมย์ มติเอกฉันท์โหวตเลือก “สนอง เทพอักษรณรงค์”นั่งเก้าอี้หัวหน้าสาขาพรรคฯ โดยมีอดีต ส.ส. นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนกว่า 1,000 คน สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคฯ

 

                บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมบ้านท่านชัย ชิดชอบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อและทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ได้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ท่ามกลางบรรดาอดีต ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจากทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ กว่า 1,000 คน ที่เดินทางมาร่วมสมาชิกเป็นสมาชิกพรรคในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อเลือกให้ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทย จ.บุรีรัมย์ สาขาที่ 4 , นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม อ.กระสัง กับนายแพ เดชพร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เป็นรองหัวหน้าสาขาพรรคฯ , นายวิฑูรย์ เทพอักษรณรงค์ เป็นเลขานุการพรรคฯ ,นายสายเพชร โพธิ์ศรี กับนายสุวัฒน์ เทพอักษรณรงค์ เป็นรองเลขานุการพรรคฯ , นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก เป็นเหรัญญิกสาขาพรรคฯ , นางอรพรรณ วัชรโพธิ์ เป็นนายทะเบียนสาขาพรรคฯ ,นางอรพรรณ วัชรโพธิ์ เป็นโฆษกสาขาพรรคฯ , ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ ส.อบจ.บุรีรัมย์ เป็นโฆษกสาขาพรรคฯ ,นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ กับนายเทือง โกยรัมย์ เป็นกรรมการสาขาพรรคๆ

จากนั้นนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ,นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ,นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ,นายโสภณ ซารัมย์,นายสนอง เทพอักษรณรงค์ , นายรังสิกร ทิมาตฤก , นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสาขาพรรค สมาชิกพรรค และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 8 เขตการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันเปิดที่ทำการสาขาพรรคภูมิใจไทย สาขาที่ 4 จ.บุรีรัมย์ ณ บ้านเลขที่ 30/17 ม.15 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่บริเวณหน้าปากทางเข้าบ้านพักของ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา

นายศุภชัย กล่าวว่าทางพรรคภูมิใจไทยได้เร่งดำเนินการเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งเป็นการประชุมเลือกกรรมการ สาขาพรรค เพื่อเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ที่ให้พรรคการเมืองจัดตั้ง สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา และภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 350 เขตเลือกตั้งแล้ว พรรคภูมิใจไทย จึงเร่งดำเนินการดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการเปิดที่ทำการสาขาพรรคภูมิใจไทย มาแล้ว 3 สาขาประกอบด้วย สาขาแรกภาคใต้ จ.พัทลุง ,สาขา 2 ภาคกลาง จ.ปทุมธานี ,สาขา 3 ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ และสาขาที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งที่ จ.บุรีรัมย์ มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกันเป็นจำนวนมาก

ด้านนายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การเปิดสาขาพรรคภูมิใจไทย สาขาที่ 4 จ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้มีสมาชิกพรรค และประชาชนสนใจมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงพลังของคนบุรีรัมย์ ที่พร้อมจะเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง เพื่อนำแนวคิดของพรรคไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ “บุรีรัมย์ โมเดล” ที่สร้างความเจริญให้กับคนบุรีรัมย์ จนเป็นที่ยอมรับและกระจายไปเป็นต้นแบบ การพัฒนาของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ พรรคภูมิใจไทยได้เสนอแนวคิด ภายใต้นโยบาย “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่าสำหรับนโยบายที่เตรียมจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย พร้อมเสนอและขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะมีประเด็นหลักเช่น การแก้ปัญหาหนี้ กยศ. การเรียนด้วยระบบทางเลือกด้วยเทคโนโลยีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทย การนำระบบแบ่งปันกำไรอย่างเป็นธรรม มาใช้กับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง และข้าว  เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับเป็นหมอครอบครัว เพื่อทำหน้าที่ดูแลประชาชนในชนบท และจัดให้มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและเป็นธรรม

สำหรับ จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศเขตเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 8 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้น ต.บัวทอง ต.ถลุงเหล็ก ต.กลันทา) ,เขต 2 อ.สตึก อ.บ้านด่าน  อ.เมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ต.บัวทอง ต.ถลุงเหล็ก ต.กลันทา) ,เขต 3 อ.คูเมือง อ.พุทไธสง อ.นาโพธิ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ลำปลายมาศ (เฉพาะ ต.โคกสะอาด ต.เมืองแฝก) ,เขต 4 อ.หนองหงส์ อ.ชำนิ อ.ลำปลายมาศ (ยกเว้น ต.โคกสะอาด ต.เมืองแฝก) ,เขต 5 อ.กระสัง อ.พลับพลาชัย อ.ห้วยราช อ.ประโคนชัย (เฉพาะ ต.ไพศาล), เขต 6 อ.หนองกี่ อ.โนนสุวรรณ อ.นางรอง (ยกเว้น ต.ทรัพย์พระยา ต.ชุมแสง) ,เขต 7 อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย (ยกเว้น ต.ไพศาล) เขต 8 อ.ละหานทราย อ.ปะคำ อ.โนนดินแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.นางรอง (เฉพาะ ต.ทรัพย์พระยา ต.ชุมแสง)

ส่วนรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ที่คาดว่าจะจัดลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วยเขต 1.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ,เขต 2 นายรังสิกร ทิมาตฤก ,เขต 3. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ (อดีตเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์) ,เขต 4 นายโสภณ ซารัมย์ ,เขต 5 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ หรืออาจะเป็น นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ,เขต 6. นายไตรเทพ งามกมล ,เขต 7 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ,เขต 8นายรุ่งโรจน์ ทองศรี.

Cr..ทีมข่าวเฉพาะกิจ / รายงาน