ตำรวจบุรีรัมย์ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดโดยรอบวงเวียนรัชกาลที่1

ตำรวจบุรีรัมย์ พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด พัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบวงเวียนรัชกาลที่ 1 ให้สะอาด สวยงาม สนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเร็วๆนี้ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, เทศบาลตำบลอิสาณ, มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม หน่วยงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ และประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ตำรวจบุรัมย์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมใจกันปฏิบัติตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยการร่วมกันทำความดี ด้วยความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบๆพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และรอบๆเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ตำรวจทั้งประเทศร่วมแรงร่วมใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

ทั้งเพื่อร่วมกันทำให้ จ.บุรีรัมย์ เป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อย ตามสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน