บุรีรัมย์เปิดสมัครผอ.กต-กกต.ประจำเขตเลือกตั้งวันแรกมีสมัคร 9 คน

บุรีรัมย์เปิดรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.)ประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส.บุรีรัมย์ 8 เขต วันแรกมีข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ เดินทางเข้ายื่นรับสมัคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.)ประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขตเลือกตั้งของ จ.บุรีรัมย์ พบว่าแต่ละเขตได้มีข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อดีตข้าราชการ อดีตผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน เดินทางเข้ามาขอคำปรึกษา และนำเอกสารเข้ายื่นสมัครเป็น ผอ.กต.ประจำเขตเลือกตั้ง และ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศการรับสมัคร ตั้งแต่ช่วงเช้าค่อนข้างคึกคัก ซึ่งมีนายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.บุรีรัมย์ คอยอำนวยความสะดวกรับสมัคร ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ซึ่งการรับสมัครจะมีไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

นายเกรียงศักดิ์ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.) ประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำเขตเลือกตั้ง หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็น 8 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. จำนวน 8 คน จากเดิมมี 9 เขตเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตละ 1 คน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตละ 3 คน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบเวลา จึงได้ประกาศให้ผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วน และสนใจยื่นใบหลักฐานการสมัคร ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองและเลือกบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน รับการพิจารณาเป็น ผอ.กต.ประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับการรับสมัครวันแรก ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร ผอ.กต.ประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน ๒ คน และ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 7 คน เป็นทั้งข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ รวมทั้งอดีตผู้บริหารสถานศึกษา เข้ามาปรึกษาและยื่นใบสมัคร.