วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บุรีรัมย์ไทม์