บุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับครู-นักเรียนแข่งมหกรรมศิลปหัตถกรรม

ชาวบุรีรัมย์ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดโรงเรียนกว่า ๒๐๐ แห่ง เป็นที่พัก ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่คณะครูนักเรียน ที่เข้ามาแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ระหว่าง ๖-๘ ธ.ค.นี้ที่บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เดินทางมาตรวจสภาพความพร้อม ของอาคารสถานที่พัก และการเตรียมความด้านการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่คณะครู และนักเรียนจาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ ธ.ค.๖๑

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขต เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธ.ค.๖๑ ซึ่งทุกภาคส่วนใน จ.บุรีรัมย์ โดยการนำของนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่คณะครู นักเรียนที่เดินทางมาแข่งขันจาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจำนวนนับแสนคน

นายพิพัฒน์ เปิดเผยต่อไปว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่พักได้เปิดโรงเรียนกว่า ๒๐๐ แห่ง ให้เป็นที่พักแก่คณะครู นักเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่การปรับปรุงอาคารสถานที่ ความสะอาด ห้องสุขา ที่อาบน้ำ พร้อมประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพปร.  สาธารณสุข  ร่วมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่คณะที่เดินทางมาพัก ซึ่งได้เริ่มมีการทยอยเดินทางเข้ามาพัก ตั้งแต่วันที่ ๔ ธ.ค.ที่ผ่านมา

“ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนที่เปิดเป็นที่พัก และขอบคุณกำลังจากทุกภาคส่วนที่ได้แสดงน้ำใจ ต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลัง ความร่วมมือร่วมใจของชาวบุรีรัมย์ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครั้งนี้ด้วย”ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าว.

Cr..ศากุณ ศิริพานิชย์ / รายงาน