บุรีรัมย์เตรียมความพร้อมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

บุรีรัมย์ระดมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ถกเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไข ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ชูถนนสายประโคนชัย-กระสัง เป็นถนนสีขาวปลอดภัย

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ ที่โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ เวทีถนนปลอดภัย ๔.๐ ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เกิดรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ด้วย

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,ภ.จว.บุรีรัมย์ ,สสจ.บุรีรัมย์, ขนส่งฯ, แขวงทางหลวงฯ, แขวงการทางหลวงชนบทฯ, ประกันสังคมจังหวัดฯ, คุมประพฤติจังหวัดฯ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ, ศึกษาธิการจังหวัดฯ, สำนักงาน คปภ., บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หน่วยงานในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ภายในงานยังได้มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศให้ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ประโคนชัย-กระสัง เป็นพื้นที่ดำเนินการถนนสีขาวปลอดภัย ,การลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินการถนนสีขาวปลอดภัย ,การนำเสนอผลการปฎิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน ปี๒๕๖๑ ของหน่วยงานตามกรอบภารกิจ ๕ เสาหลัก, และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ ๑๐๘ ความคิดพิชิตปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวว่าสำหรับการดำเนินการถนนสีขาวปลอดภัย ได้กำหนดให้ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ระหว่าง อ.ประโคนชัย ถึง อ.กระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย เทศบาลตำบลจันดุม เทศบาลตำบลพลับพลาชัย และ อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย ,อบต.บ้านปรือ  อบต.สูงเนิน อ.กระสัง รวมยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ซึ่งพบว่ามักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้เป็นถนนสีขาวถนนปลอดภัย จึงได้ให้มีการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัย และวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากมาตรการข้อบังคับทางกฎหมาย ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว จุดเสี่ยงทางการท่องเที่ยว เช่น ทางขึ้นเนินยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งในห้วงเวลาปกติ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วย

ด้านนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้การคุ้มครองผู้ประสบภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รถทุกคันต้องจัดทำ พรบ.ภาคบังคับ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้ง สถานพยาบาลจะตรวจสอบความคุ้มครองจากรถคันที่เกิดเหตุ และ จ่ายค่าสินไหมให้โดยอัตโนมัติ หากมี พรบ.ดังกล่าว ซึ่งภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย  ยังคงมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น โดยพบว่าในปี ๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ ๒๒,๓๕๖ ราย เฉลี่ยประมาณเดือนละ ๑,๘๖๓ ราย หรือประมาณวันละ ๖๑ ราย สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ทั้งการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แซงรถ เมาสุรา และขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดเป็นต้น

Cr..สุรนาท เฉยกลาง / รายงาน