โจ๋อาชีวะบุรีรัมย์บริการซ่อมเครื่องออกกำลังกายไว้ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายคลายหนาว

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นำนักศึกษาออกให้บริการซ่อมแซม เครื่องออกกำลังกายตามหมู่บ้าน ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมฟรี ให้ฟื้นกลับมามีสภาพมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ในการใช้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นภูมิป้องกันโรคในช่วงหน้าหนาวนี้

บุรีรัมย์ไทม์/ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ที่ตั้งไว้ให้บริการคนในชุมชนและประชาชนทั่วไป อยู่บริเวณกลางแจ้งภายในศูนย์บริการชุมชนบุลำดวนเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่มีมากกว่า ๓๐ ตัว ซึ่งอยู่ในสภาพสภาพชำรุด ทรุดโทรม และบางชิ้นเสียหาย เนื่องจากถูกทิ้งไม่ได้งานมานานร่วม ๑๐ ปี ให้กลับมามีสภาพมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งานได้เหมือนเดิมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยได้ทำการขัดสนิม ทาสีใหม่ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์รองนั่ง พนักพิงหลัง  คันโยก สปริง น๊อต สกรู สายพาน และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เพื่อให้เครื่องออกกำลังกายมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทนทาน เพื่อที่คนในชุมชนและประชาชน ที่ได้เข้ามาใช้เครื่องออกกำลังกาย เกิดความปลอดภัยในการออกกำลังกาย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นอกจากจะจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการ และมีทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียน ได้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของนักศึกษาอาชีวะ สู่สายตาประชาชนอีกด้วย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวชุมชนบุลำดวนเหนือ อีกทั้งในช่วงนี้ จ.บุรีรัมย์ เริ่มมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรค เนื่องจากในช่วงหน้าหนาวประชาชนมักจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งการออกกำลังกายถือเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันโรค จึงได้จัดนักศึกษาออกมาทำการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ของชาวชุมชนบุลำดวนเหนือในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้มีเครื่องออกกำลังกาย ที่มีสภาพทนทาน มั่นคง แข็งแรง ไว้ใช้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จะได้ทำการออกสำรวจเครื่องออกกำลังตามแหล่งชุมชน เพื่อจะเข้าไปทำการซ่อมแซมให้ หากชุมชนใดต้องการให้วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายให้ เช่นกับชุมชนบุลำดวนเหนือ ติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ด้านนายสมศักดิ์ ปาล์วงศ์ ประธานชุมชนบุลำดวนเหนือ กล่าวว่า เครื่องออกกำลังกายชุดนี้ไม่ได้ใช้งานมาประมาณ ๑๐ ปีแล้ว ตั้งอยู่กลางแจ้ง ตากแดด ตากฝน จนมีสภาพเป็นสนิม หลายตัวชำรุด อุปกรณ์หลุดหาย จึงทำให้ชาวชุมชนและประชาชน ไม่กล้าใช้เพื่อการออกกำลังกาย เพราะเกรงจะได้รับอันตราย เนื่องจากอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย

“ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่ได้นำนักศึกษาออกมาทำการซ่อมแซม เครื่องออกกำลังกายของชุมชน ให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้ คงทน แข็งแรง และปลอดภัย ซึ่งต่อไปคนในชุมชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในละแวกนี้ จะได้ไว้ใช้ออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขเสริมสุขร่างกายของตนเอง โดยไม่ต้องไปไกลถึงสวนรมย์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”ประธานชุมชนบุลำดวนเหนือ กล่าว.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน