บุรีรัมย์ประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาฟื้นคืนระบบนิเวศน์คลองละลมโบราณ

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙และสืบสานพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการเดินรณรงค์ “ฅนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” รอบคลองละลมโบราณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่กำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย เพื่อฟื้นคืนระบบนิเวศน์                 บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โดมสวนรมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า ๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเดินรณรงค์ ในโครงการ“ฅนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดบุรีรัมย์ รอบคลองละลมโบราณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของการรักษาลำน้ำ ลำคลอง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลองละลมโบราณ ซึ่งกำลังประสบปัญหาเริ่มมีกลิ่น น้ำมีลักษณะสีเขียว ซึ่งเคยใช้วิธีกำจัดด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคแล้วไม่ได้ผล ประกอบกับปริมาณน้ำในคลองละลมโบราณปีนี้มีปริมาณน้อย และเป็นคลองปิด ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำภายนอก ทำให้น้ำไม่หมุนเวียน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นเพิ่มขึ้น หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา

ทั้งนี้สำหรับคลองละลม มีลักษณะเป็นรูปวงรี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย ๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร มีพื้นที่รวม ๑๗๙ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา แบ่งเป็น ๖ ส่วน หรือ ๖ ลูก เป็นคลองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยทวารวดี มีอายุประมาณ ๑,๘๐๐ ปี เป็นโบราณสถาน ตามประกาศลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๓

นอกจากนี้คลองละลม ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่เป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เช่น การดับเพลิง การดูแลสวนสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมของเมืองบุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นปอดใจกลางเมืองบุรีรัมย์.

Cr..เล็ก อรรคมุต / รายงาน