บุรีรัมย์แถลงเตรียมจัดงาน๑๐๑ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน

บุรีรัมย์พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดใหญ่ ฉลองครบ ๑๐๑ ปีวันสถาปนาโรงเรียนเอกชน และงานแสดงศักยภาพทางการศึกษา ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชนทั่วภาคอีสาน ๑๕-๑๖ ก.พ.๖๒ สนองนโยบายด้านการศึกษาไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เต็มรูปแบบ

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุม โรงแรมอัลวาเรซบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน( ปส.กช.) และ ดร.พีระพงษ์ พันธุ์พินิจ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.)จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมวันการศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.บุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และการแสดงอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน ทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่ระลึกการศึกษาเอกชนครบ ๑๐๑ ปี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจากทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมด้วย

สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันจะใช้สถานที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว โรงเรียนอนุบาลธีรา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนทศพรวิทยา อ.สตึก เป็นสนามจัดการแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๒๐ จังหวัด โดยจะมีนักเรียนทั้ง ๔ ระดับชั้น คือ ระดับปฐมวัย(อนุบาล ๑-๓), ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๓ กลุ่มวิชา ๓๖ รายการ ๑๑๕ การแข่งขัน

นายกสมาคม ปส.กช. เปิดเผยว่าโรงเรียนเอกชนถือว่ามีบทบาท ในการสร้างเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในด้านพื้นฐานของการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นการตอบโจทย์ทางการศึกษา ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และพร้อมจะก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งในเดือนกุมภาพันธุ์ที่จะถึงนี้ ยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเอกชนครบรอบ ๑๐๑ ปีด้วย ซึ่งกว่า ๒๐ ปีมาแล้ว ที่โรงเรียนเอกชนทุกจังหวัด เริ่มให้ความสำคัญกับภารกิจการจัดการศึกษา จึงได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และการแสดงอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

“ขณะนี้ถือได้ว่าทุกจังหวัดมีโรงเรียนเอกชน เมื่อโรงเรียนเอกชนอาสาเข้ามารับจัดการศึกษา อบรมบุตรหลาน ให้มีความรู้ความสามารถ จึงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าโรงเรียนเอกชน เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้ จะมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ทั้ง ๒๙๗ แห่ง จาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน คาดว่าไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ คน เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้”ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว.

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน