โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดวิ่งกับหมอหนุนออกกำลังกายร่วมทำบุญจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นักวิ่งกว่า ๓,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรม“วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” ครั้งที่ ๒ ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งเพื่อร่วมทำบุญนำเงินรายได้เข้าสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางแพทย์

        บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๒ ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่ง ที่มาร่วมกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” ซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และเพื่อหารายได้สมทบทุน การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงพ่อค้า ประชาชน และนักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศกว่า ๓,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเริ่มวิ่งออกจากจุดสตาร์ท ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งการวิ่งครั้งนี้ได้มีการจับเวลาการวิ่ง โดยใช้ Chip Timing ที่มีความแม่นยำ และรับรองสถิติการวิ่ง โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าว่า การจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปลุกกระแส ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้หันมาใส่ใจดูรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข และประชาชน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการหารายได้ สมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Cr..สุรนาท เฉยกลาง / รายงาน