วช.จับมือสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาคอีสานจัดแสดงผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จับมือ มรภ.บุรีรัมย์ และสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาคอีสาน จัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ.-๑ มี.ค.นี้

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รรท.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.พิศมัย ประชานันนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แถลงข่าวจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ (Regional Research Expo ๒๐๑๙) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” โดยจะมีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จากทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๓๐ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า ๔๐ แห่ง ร่วมนำเสนอผลงานการวิจัย

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย ได้มีเวทีการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ งานวิจัยสูเชิงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมจากงานวิจัย ไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และมีการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยผลิตผลงาน ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ.-๑ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณอาคารหอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ อาคารอเนกคุณากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจะได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งในงานจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายองค์กรวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) และการจัดแสดงผลงานวิจัยของแต่ละสถาบันกว่า ๑๐๐ ผลงาน รวมจำนวน ๓๕ บูธ การประชุมวิชาการ ๑๕ หัวข้อ และการให้คำปรึกษาและแนะนำการค้าการลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัย

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าได้มีการจัดนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มาตั้งแต่ปี๒๕๔๙ เป็นต้นมา เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ ของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัย ที่มีประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคนั้นๆได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และการเรียนรู้ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

“เรามุ่งเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และประโยชน์ในเชิงสุขภาพอนามัยของประชาชน เราตั้งใจจัดงานให้เกิดการเชื่อมโยง ว่างานวิจัยที่จัดขึ้นใช้งานได้จริง และงานวิจัยนี้ไม่ใช่แค่งานโชว์ แต่จะเป็นงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้จริง”ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว.

Cr..พงศ์อมร ภัคนันท์เวทย์ / รายงาน