ผู้ตรวจสำนักนายกติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดที่บุรีรัมย์ หลังพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะปศุสัตว์เผยทั้งบุรีรัมย์มีหมา-แมวกว่า 3.2แสนตัว ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 65เปอร์เซ็นต์ ด้าน อปท.ส่งมอบวัคซีนให้ปศุสัตว์ เตรียมนำไปฉีดป้องกันโรคครบถ้วนแล้ว

บุรีรัมย์ไทม์ / นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พบชาวบุรีรัมย์เสียชีวิต 1 คน จากโรคพิษสุนัขบ้า และก่อนหน้านั้นช่วงปลายปี 2560 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัข ซึ่งเป็นเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขเองรวมเป็น 2 คน ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์ถูกจัดอันดับพื้นที่ 1 ใน 15 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสีแดง

จากนั้นคณะนายจิรายุ ได้ลงพื้นที่ไปดูการดูแลสุนัขที่ด่านกักกันสัตว์ อ.ปะคำ ซึ่งมีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของถูกส่งมาจากพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระแก้ว อยู่ในความดูแล 1,337 ตัว เพื่อรอการส่งต่อหาผู้ใจบุญนำไปเลี้ยง หรือ เลี้ยงไปจนกว่าจะหมดอายุไปเอง

ทั้งนี้ข้อมูลจากปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าจากการสำรวจพบสุนัขและแมว ทั้งจังหวัดประมาณ 320,000 ตัว รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีไปแล้วประมาณร้อยละ 65 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว จากการดำเนินการฉีดวัคซีนหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งเนื่องจากวัคซีนขาดตลาด แต่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่ง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน กระทั่งล่าสุดมีการส่งมอบวัคซีนให้ครบตามจำนวนแล้ว ซึ่งทางปศุสัตว์จะได้ร่วมกับทางท้องถิ่น เข้าไปดำเนินการฉีดวัคซีนในสัตว์ให้ครบตามเป้าหมายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไป

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นอกจากจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ควรมีการทำหมันสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของไปพร้อมๆกัน เพื่อชะลอจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่อาจจะเป็นปัญหาในปีต่อๆไป เนื่องจากวัคซีนป้องกันต้องฉีดทุกๆปี หากสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของมีลูก จะทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก และจากการมาตรวจติดตามครั้งนี้พบว่า มีความคืบหน้าในทางที่ดี เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะได้นำบางปัญหาที่เป็นอุปสรรค เช่น งบประมาณในการจัดซื้อยาสลบเพื่อทำหมันสุนัข ไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

Cr..ภาพ-ข่าว..ปชส.บุรีรัมย์