ทหารช่างส่งมอบถนนคอนกรีตผสมยางพารา

เจ้ากรมการทหารช่าง ส่งมอบถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นราคายางพารา ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ของรัฐบาล และ คสช.

บุรีรัมย์ไทม์/ พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง กองทัพบก พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมส่งมอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.ประจำปี 2560 สายบ้านโคกขมิ้น-สะพานปอยเดิร ต.หนองเต็ง อ.กระสัง ซึ่งเป็นถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ขนาดความกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร ซึ่งดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 51 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ใช้สัญจรไปมาและขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร ให้ได้รับความสะดวกสบาย จากเดิมที่ถนนสายดังกล่าว มีสภาพทรุดโทรมประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทาง

พร้อมกันนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มอบข้าสารให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พันเอก(พิเศษ) อดุล บุญธรรมเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอกระสัง นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านหนองเต็งและใกล้เคียงให้การต้อนรับ

สำหรับถนนสายบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 4 สะพานบ้านปอยเดิร ต.หนองเต็ง อ.กระสัง เดิมเป็นเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ อ.กระสัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 อีกทั้งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง เมื่อถึงฤดูฝนสภาพถนนมีสภาพชำรุดในบางช่วง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย และความไม่สะดวกกับประชาชนในพื้นที่ ที่ใช้เส้นดังกล่าวในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 51) ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผสมยางพารา ขนาดกว้างของผิวจราจรรวมไหล่ทาง 7 เมตร ความยาว 2,300 เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรระหว่างประชาชนในพื้นที่ ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ กับ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการซ่อมปรับปรุงถนนสายนี้ประมาณ 1,300 ครัวเรือน มากกว่า 5,000 คน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของคณะรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการกระตุ้นราคายางพารา ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของแอสฟัลติกคอนกรีต ใช้ในการปูผิวทางในโครงการดังกล่าว โดยช่วงของการดำเนินโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี

ในส่วนพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ กองพันทหารช่างที่ 51 ได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3 เส้นทาง รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้ยางพาราในการผสมชั้นผิวถนนจำนวน 46.4 ตัน ได้แก่ ถนนสายบ้านประชาสามัคคี – บ้านโคกไม้แดง ต.ปะคำ อ.ปะคำ ขนาดความกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร /ถนนสายบ้านหนองม่วงเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร และถนนสายบ้านโคกขมิ้น – สะพานปอยเดิร ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ขนาดความกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร

Cr..ภาพ-ข่าว..ปชส.บุรีรัมย์