พาณิชย์บุรีรัมย์ชวนพ่อค้า-แม่ค้าสมัครแอปฯ“ถุงเงินประชารัฐ”รองรับบัตรคนจนใช้จ่ายค่าผักผลไม้

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรับชำระค่าสินค้าอุปโภค-บริโภค และพืชผักผลไม้ได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ทางโทรศัพท์มือถือ เพิ่มช่องทางให้ผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 นายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธพิชัย พงศ์พณิช รองนายก ทม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ,คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ,ธนาคารกรุงไทย ,บริษัททีโอทีบุรีรัมย์ และคณะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ (ถุงเงินประชารัฐ) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความสะดวก และมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สามารถชำระค่าอาหาร จากร้านค้าขนาดเล็ก ที่จำหน่ายอาหารสด อาหารสำเร็จรูป และอาหารตามสั่งได้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าขนาดเล็ก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย โดยมีพ่อค้า แม่ค้าให้ความสนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้สำหรับพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยต่างๆที่สนใจ สมัครใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถุงเงินประชารัฐ รับชำระเงินค่าสินค้า ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ได้ทันทีในวันที่สมัครการใช้งานแอปพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ เพื่อรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเจ้าของร้านต้องเตรียมบัตรประชาชน บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับปฏิบัติการแอนดรอยด์ version KitKat 4.4 ขึ้นไป หรือปฏิบัติการ iOS Version 9.0 ขึ้นไป และใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถใช้งานรับชำระเงินค่าสินค้าได้ทันที

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีทางเลือกในการใช้บัตรที่หลากหลายช่องทาง จึงกำหนดเป้าหมายให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ แบบ One Stop Service ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวน 1,200 ร้าน และมีเป้าหมายให้ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ในตลาดสดอีกจำนวน 22 แห่ง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินอุปโภค บริโภค พืชผัก ผลไม้ และสินค้าอื่นๆ ในตลาดสด หาบเร่ แผงลอยได้

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุด้วยว่าจะลงพื้นที่รับสมัครใช้บริการ และประชาสัมพันธ์ เชิญชวน พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สมัครใช้ แอพพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ รับชำระเงินค่าสินค้า ให้คลอบคลุมพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ หากร้านค้าหรือพ่อค้า แม่ค้ารายใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 -621185 หรือ 044-613363.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน