บุรีรัมย์เปิดศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

บุรีรัมย์เปิดศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน “เพรสเซ็นเตอร์” และศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน พร้อมให้บริการสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” 

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, ร.ศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน หรือ เพรสเซ็นเตอร์ และศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 พ.ค.62 โดยมีชนิดกีฬาที่ใช้แข่งขันจำนวน 45 ชนิดกีฬา

ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน Press Center ขึ้นที่บริเวณอาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก แกคณะสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมความเคลื่อนไหวของ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การสรุปเหรียญการแข่งขัน และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากสนามแข่งขัน มาให้สื่อมวลชนทราบ เพื่อที่จะได้รายงานข่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง

โดยศูนย์ฯดังกล่าว นอกจากจะเป็นสถานที่อำนวยความสะดวก ในด้านการรายงานข่าวของสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2 Gb (กิกกะบิต) เครื่องรับโททัศน์สำหรับติดตามข่าวสาร 15 เครื่อง เครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องโทรสารอีก 2 เครื่อง เพื่อใช้งานภายห้องศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คอยให้บริการดำเนินการประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้แก่คณะสื่อมวลชนอีกด้วย

ดร.ก้องศักด กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ถือเป็นการจัดกีฬาที่ใหญ่ที่สุด ในระดับเยาวชนของประเทศไทย เป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญสูงสุดในระดับเยาวชน เพื่อเป็นเวทีที่เยาวชนของประเทศ จะได้แสดงออกแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาการไปสู่ในระดับต่างๆต่อไป

ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขันขึ้นมา คือ Sport Expo 2019 และกิจกรรม Sport Entertainment เพื่อให้ทั้งนักกีฬา ทีมงาน และผู้มาร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องของการแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนานักกีฬา ส่วนในเรื่องของมาตรฐานกติกาการตัดสิน รวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อม ของสนามต่างๆ ได้มีการสร้างตามมาตรฐานของการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เข้าสู่ระดับสากล มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหพันธ์กีฬานานาชาติในแต่ละชนิดกีฬา

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมดจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน 13,191 คน และผู้ฝึกสอนอีก 3,501 คน รวม 16,692 คน โดยทั้ง 45 ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน จะเป็นการแข่งขันยังสนามต่างๆภายใน จ.บุรีรัมย์ 42 สนาม และใช้สนามแข่งขันต่างจังหวัดอีก 2 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา 6 สนาม คือ กอล์ฟ, จักรยาน BMX, จักรยานประเภทลู่, ยิงปืน, ยิมนาสติก, ว่ายน้ำ และที่ จ.สมุทรปราการ 1 สนาม คือฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้ง

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่าส่วนความพร้อมของ จ.บุรีรัมย์ ถือได้ว่าตั้งแต่ได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อจาก “น่านเกมส์” เมื่อปีที่แล้ว มั่นใจว่ามีความพร้อมมาก ทั้งในด้านบุคลากรจากทุกภาคส่วน ที่มาร่วมมือกันกัน สถานที่จัดการแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์และปรับปรุงโดยหน่วยงานเจ้าของสถานที่ดังกล่าว มีความร่วมมือจากภาคเอกชนในการช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยสรรค์สร้าง เพราะต้องการให้ จ.บุรีรัมย์ เป็นที่ที่ทุกคนรู้จัก และอยากมาเยือน และเมื่อมาเยือนแล้ว ก็อยากจะให้กลับมาเยือนอีก จึงตั้งใจจัดทุกงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกท่านประทับใจ

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าสำหรับห้องศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ ถือเป็นอีกใจหลักสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่สื่อมวลชนไว้ใช้สำหรับ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขัน เพื่อสร้างการรับรู้ กระแสตื่นตัว ไปยังประชาชนทั่วประเทศ ผ่านช่องต่างๆทางสื่อมวลชนในทุกแขนง นอกจากนี้สื่อมวลชน และผู้สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์ Buriramgames.com และเพจ บุรีรัมย์เกมส์

Cr..ธนภัทร เฉยกลาง / รายงาน