บุรีรัมย์เตรียมจัดมหรสพสมโภช มหามงคลเถลิงราชสมบัติ รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และหลายหน่วยงาน เตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์ ระหว่าง ๒๒-๒๖พ.ค. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ ที่บริเวณห้องโถงหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และ ดร.ธนพล ตีรชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์ ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พ.ค.๖๒ ที่บริเวณเวทีกลางราชภัฏภิรมย์ หรือเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยรูปแบบของการจัดงานเน้นการสืบทอดราชประเพณี ที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ แต่ละวันจะมีการแสดงที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบการจัดงานมหรสพสมโภชในสมัยก่อน เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างของการจัดงาน เช่น การแสดงมหรสพ การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากลร่วมสมัย การแสดงนานาชาติ มาร่วมแสดงเฉลิมฉลอง

นายธีรวัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ พ.ค.๖๒ รวม ๗ วัน ขึ้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และสถานที่จัดงานทั่วประเทศพร้อมกัน สำหรับในส่วนของภูมิภาค ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการจัดงานในพื้นที่ พิจารณาจำนวนวันละสถานที่ ในการจัดงานตามที่จังหวัดเห็นสมควร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โดย จ.บุรีรัมย์ กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พ.ค.๖๒ นี้รวม ๕ วัน ใน ๒ รูปแบบที่บูรณาการกัน ได้แก่“มหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิตหมู่บ้าน ๔ ชาติพันธุ์ ที่ตั้งรกรากอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ อาทิ ไทยลาว ไทยกูยหรือส่วย ไทยเขมร และไทยนางรอง เพื่อร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ ด้วยกิจกรรม ชม ชิม ชอป แชร์ ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบุรีรัมย์ เช่นอาหารพื้นถิ่น อันซอมกระบอง หรือข้าวต้มด่าง, ละแวกะดาม หรือแกงคั่วปู, บายกรีมมุ๊แตร็ยไปร หรือข้าวตังหน้าปลาจ่อม ,นุมโกร๊จ หรือขนมไข่หงส์ เป็นของชาติพันธ์ไทยเขมร, ผัดหมี่ ของชาติพันธุ์ไทยนางรอง, ส้มตำ ของชาติพันธุ์ไทยลาว, ตำไก่ใส่มะม่วง ของชาติพันธุ์กูยหรือส่วย ซึ่งจะมีให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมและซื้อหาไปรับประทานกันได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการหยอดทอง การแทงหยวก การมัดหมี่ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ ฯลฯ

ส่วนกิจกรรมการแสดงในวันที่ ๒๒ พ.ค.ช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.จะเป็นการแสดงกันตรึมประยุกต์ วงวนัมรุง (ไทยเขมร), วันที่ ๒๓ พ.ค. การแสดงเรือมตร๊ด (ไทยเขมร) และมโหรีเขมรถิ่นพลับพลาชัย (ไทยเขมร), วันที่ ๒๔ พ.ค.การแสดงระบำว่าว (ไทยลาว), การแสดงฮิปฮอปอินเตอร์เนชันแนล จากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม, การแสดงหมอลำกลอนพรเพชร (ไทยลาว) และการแสดงหุ่นสาย (ไทยกูย), วันที่ ๒๕ พ.ค. การแสดงมโหรีเขมรถิ่นพลับพลาชัย (ไทยเขมร) และวันที่ ๒๖ พ.ค. การแสดงหุ่นสาย (ไทยกูย) จากโรงเรียนบ้านหนองโสน, การแสดงหมอลำรสรินทร์ (ไทยลาว) จาก อ.ละหานทราย, การแสดงตำนานเมืองนางรอง จากชมรมผู้สูงอายุนางรอง (ไทยนางรอง)

นายธีรวัฒน์ กล่าวอีกว่า อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ “มหรสพสมโภช” บนเวทีกลางราชภัฏภิรมย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการแสดงจากวงมหาดุริยางค์ การแสดงไลท์แอนด์ซาวด์ ชุด “บุรีรัมย์มิ่งนฤมิตร หลอมดวงจิต เทิดไท้องค์ราชัน” วงดนตรีลูกทุ่งเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม การแสดงพื้นบ้านโปงลางรวมมิตรวิทยา จากโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อ.ลำปลายมาศ การแสดงพื้นบ้านโปงลางจากโรงเรียนรมย์บุรีรัชมังคลาภิเษก อ.บ้านด่าน การแสดงลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.ทุกวันจัดงาน จึงของเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะมาร่วมชมงาน ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ /รายงาน