มรภ.บุรีรัมย์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอพระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เปิดให้เข้าร่วมชื่นชมพระบารมี ๑๐-๓๐ พ.ค.นี้ ที่อาคารนวัตปัญญาฯ

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องโถงอาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ พ.ค.๖๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

และเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ชื่นชมพระบารมี และมีความภาคภูมิใจในสถาบันกษัตริย์ ตลอดทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งหลักการทรงงาน เพื่อน้อมนำไปเผยแพร่และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดจนนักเรียน และนักกีฬาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์” ร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ นำเสนอพระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และนำเสนอข้อมูลภาพถ่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รศ.มาลิณี กล่าวว่าจึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมชื่นชมพระบารมี และมีความภาคภูมิใจในสถาบันกษัตริย์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ พ.ค.นี้ ที่อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Cr..อนุรักษ์ รำประโคน.