บุรีรัมย์ประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาคูคลองถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา”ราชินี”

บุรีรัมย์ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และส่วนราชการ พร้อมใจกันกำจัดผักตบชวา พัฒนา คู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562  

                บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 มิ.ย.62 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก, ร.23 พัน.4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

โดยได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำ ริมถนนทางหลวงหมายเลข 228 (ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ถึงวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งลำคลองมีสภาพตื้นเขิน มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ขึ้นรกหนาแน่น ส่งผลให้กีดขวางทางน้ำไหล ให้กลับมาสะอาดสวยงาม น้ำไหลได้สะดวก เพื่อเป็นการฟื้นคืนระบบนิเวศน์

รวมทั้งได้มีการฉีดล้างทำความสะอาดถนน เก็บขยะบริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตัดแต่งกิ่งไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสะอาดสวยงาม เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของชุมชน สนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจทำงาน จนงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เรา ทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 3 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน