กฟภ.บุรีรัมย์จัดระเบียบสายไฟบนเสาไฟฟ้าสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อความเป็นระเยียบเรียบร้อย ป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือ จ.บุรีรัมย์ นายจาตุรงค์ สุขะเสน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์ ,เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,เทศบาลเมืองชุมเห็ด ,เทศบาลตำบลอิสาณ และสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความมั่นคงของเสาไฟฟ้า รวมถึงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีระดับต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรไป-มา ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กรและหน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสาร รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกองค์กรด้วย           นายจาตุรงค์ กล่าวว่าปัญหาสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ถือเป็นปัญหาระดับชาติปัญหาหนึ่ง นอกจากจะทำให้บ้านเมืองไม่สวยงามแล้ว บางครั้งยังก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย เพราะปัจจุบันพบมีการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.มีเป็นจำนวนมาก และบางส่วนยังไม่มีการขออนุญาตพาดสาย กับ กฟภ.อย่างถูกต้อง มีการติดตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ทำให้เกิดปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง สายสื่อสารหย่อนยาน มีระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและชีวิตประชาชน ตามข่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง                นายจาตุรงค์ กล่าวต่อว่าทาง กฟภ.ได้ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ และจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ กฟภ.อีกด้วย โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5-30 มิ.ย.62 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ โดยจะเริ่มจากบริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟ ,สี่แยกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ,ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ไปจนถึงทางโค้งบ้านตราดตรวน ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ในครั้งต่อไป

“ไฟฟ้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือที่ดี จากหน่วยงานเจ้าของสาย และอุปกรณ์สื่อสารเป็นอย่างดี ในการจัดระเบียบสาย การรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย”นายจาตุรงค์ กล่าว.

Cr..ธนภัทร เฉยกลาง / รายงาน