เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯจับมือกาชาดบุรีรัมย์หนุนเยาวชนบุรีรัมย์เป็นแกนนำรณรงค์บริจาคโลหิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกาชาดบุรีรัมย์ จัดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต เพื่อสนับสนุนเยาวชนบุรีรัมย์ ร่วมเป็นแกนนำรณรงค์บริจาคโลหิต และลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต                  บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 ที่หอประชุม โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายณัฎฐ์เอก เมืองไทธัช ผู้บริหารโครงการพิเศษอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดกิจกรรมการอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา, สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ,สำนักงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นโดยมีคณะครู นักเรียน จำนวน 200 คน จากสถานศึกษาใน จ.บุรีรัมย์ 18 แห่งเข้าร่วม                  นายณัฎฐ์เอก กล่าวว่าโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต นี้เกิดจากแนวคิดของ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและพาณิชยการ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิต แก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2561 รวม 19 ปี มีสถานศึกษาเข้าร่วม 3,376 แห่ง มีครูและนักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวน 30,541 คน              นายณัฎฐ์เอก กล่าวอีกว่าในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑล ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์ ,ขอนแก่น ,เชียงใหม่ ,ลำปาง ,พิษณุโลก ,นครสวรรค์ ,สงขลา ,ภูเก็ต ,กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโลหิต การบริจาคโลหิต จากสื่อวิดีทัศน์ นิทรรศการผลิตภัณฑ์โลหิตจริง การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)                ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปรณรงค์เชิญชวนเพื่อน ครอบครัว ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ พร้อมทั้งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องไปจนอายุครบ 70 ปี และมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน.

Cr..พงศ์อมร ภัคนันท์เวทย / รายงาน