บุรีรัมย์ทำแผนตอบโต้ป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

บุรีรัมย์ร่วมกับทุกภาคส่วน บูรณาการความร่วมมือ จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์จำลองเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

บุรีรัมย์ไทม์/ ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานดำเนินการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมทบทวนซักซ้อมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน ให้ทุกภาคส่วนได้ทำงานบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย และหากเกิดกรณีการระบาดของโรพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ใกล้เคียง และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยน้อมนำพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์ตามลำดับ ตามอำนาจหน้าที่ รวมไปถึงการจัดหาวัคซีน และเซรุ่ม ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ หากเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เช่นจำลองสถานการณ์มีผู้ป่วยเสียชีวิต และมีสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ,สถานการณ์มีการพบสุนัขไม่มีเจ้าของในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขตัวอื่นในหมู่บ้าน ,สถานการณ์พบโคในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ทางราชการได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ และแนะนำให้ทำลายโดยการฝัง แต่มีประชาชนในหมู่บ้านนำโคตัวดังกล่าวไปชำแหละแบ่งขาย เบื้องต้นมีผู้ที่สัมผัสจำนวน 380 คน และมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับวัคซีนจำนวน 270 คน มีชาวบ้านเดินทางไปแจ้งความเอาผิด ต่อกลุ่มผู้ที่ชำแหละเนื้อโคขาย ,สถานการณ์มีสุนัขจรจัดกัดประชาชน ที่เดินซื้อของในตลาดประมาณ 8 คน เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาสุนัขตัวดังกล่าวพบและกักขังไว้ 3 วัน สุนัขตัวนั้นได้ตายลง ผลการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า และพื้นที่ตลาดดังกล่าวอยู่ติดกับวัด โรงเรียนซึ่งมีสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก สถานการณ์พบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 2 วัน เข้ารับการรักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินและเสียชีวิต ผลยืนยันว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้า ต่อมามีการส่งข้อความต่างๆในสังคมออนไลน์ ทำให้มีประชาชนเดินทางไปขอรับวัคซีนล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ติดกับวัดและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสุนัขจรจัดประมาณ 800 ตัว มีการร้องขอให้หาทางกำจัด หรือขนย้ายออกนอกพื้นที่ และมีประชาชนหลายอำเภอหวาดกลัวจึงนำสุนัขและแมวไปปล่อยในวัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการซ้อมฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้ เป็นการซ้อมแผนตอบโต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เตรียมความพร้อมโต้ตอบ หากมีเหตุการณ์ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตามสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความพร้อมทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ แก้ไขข้อจำกัดของหน่วยงานนั้นๆ ไปพร้อมๆกันอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ควรไปพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีนป้องกันทันที ไม่ต้องรอให้ผลพิสูจน์ เพราะอาจจะสายเกินแก้ ส่วนการป้องกันคนในหมู่บ้านชุมชน ต้องมีการเฝ้าระวังหากพบเห็นสุนัขหรือแมว มีอาการผิดปกติควรแจ้งผู้นำหมู่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันที และควรใส่ใจดูแลบุคลคนในครอบครัวให้ปฏิบัติคาถา 5 ย. และเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ต้องรีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ อย่าละเลยถึงแม้มีบาดแผลเล็กน้อย.

Cr..ปชส.บุรีรัมย์