บุรีรัมย์เสริมแกร่งเกษตรกรติวเข้มความรู้กฎหมายชั่งตวงวัดป้องกันตกเป็นเหยื่อพ่อค้าหัวใส

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5สุรินทร์ จับมือสำนักงานพาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ จัดติวเข้มให้ความรู้ด้านกฎหมาย และวิธีตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้อง เพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงตาชั่ง จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อกลุ่มพ่อค้านำมาใช้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร               บุรีรัมย์ไทม์ /ที่ห้องประชุมโรงแรมบุรีเทล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร เกษตรกร ผู้ปกครองท้องที่ จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5สุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องชั่งตวงวัดประเภทต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้สมาชิกและประชาชน นำไปใช้ในการป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้อง ในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 150 คนเข้าร่วม

โดยทีมมีวิทยากรจากพาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ของสินค้าเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และมาตรการดูแลเกษตรกร ,ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) และทีมวิทยากรจากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัด และยังได้นำตัวอย่างเครื่องชั่งตวงวัด ที่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว มาสาธิตวิธีการโกง พร้อมแนะนำเทคนิคกลโกงของเครื่องชั่งตวงวัดในรูปแบบต่างๆ มาแสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นของจริงในครั้งนี้ด้วย             รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่ามักจะพบเห็นข่าวที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบ เรื่องโกงตาชั่งจากการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายข้าวเปลือก ยางพารา และที่พบเป็นประจำคือการโกงตาชั่งซื้อหมูจากบรรดาพ่อค้ารถเร่ โดยล่าสุดพบมีการจับกุมพ่อค้ารถเร่ซื้อข้าวเปลือก จากยุ้งฉางเกษตรกรที่ จ.ศีรสะเกษ และการโกงตาชั่งหมูในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี กับ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ยืนยันได้ว่ามีการโกงตาชั่ง ในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรและถูกจับกุมได้เท่านั้น             ซึ่งในความเป็นจริงยังมีกลุ่มพ่อค้าที่ทำการเอาเปรียบเกษตรกรในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้ความรู้เรื่องชั่งตวงวัดแก่เกษตรกร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ที่ต้องการจะขายผลผลิต ได้เรียนรู้วิธีการใช้ การตรวจสอบเครื่องชั่งที่ถูกต้อง และรู้ถึงวิธีกลโกงตาชั่งในรูปแบบต่างๆ ที่กลุ่มพ่อค้าจะนำมาใช้ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป

Cr..ธนภัทร เฉยกลาง / รายงาน