กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ภาคประชาชนบุรีรัมย์ปลูกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างความสมบูรณ์ผืนป่า

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่บุรีรัมย์ มอบกล้าพันธุ์ไม้ 50,000 ต้น ให้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสมบูรณ์ของผืนป่าอย่างยั่งยืน              บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 50,000 ต้น ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้าน คณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนและนักเรียน ในกิจกรรมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบกล้าพันธุ์ไม้ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ลงในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดด้วย                 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความสมบูรณ์ของผืนป่า และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางธรราชาติให้กับพื้นที่ใน จ.บุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่ากิจกรรมเพื่อสังคมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินี้ โดยการการมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในการรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคีใน จ.บุรีรัมย์ โดยภาคประชาชน จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การนำของนายคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ ที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการในทุกขั้นตอน ตามทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของการส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่                อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กล่าวต่อว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับภาคประชาชนใน จ.บุรีรัมย์ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ไปแล้วจำนวนรวม 250,000 ต้น และในปี 2562 นี้ได้มอบอีก 50,000  ต้น ประกอบด้วย กล้าพันธุ์ต้นประดู่ 15,000 ต้น ไม้แดง 15,000 ต้น ยางนา 10,000 ต้น พะยูง 5,000 ต้น ตะเคียนทองและกันเกราอีก 5,000 ต้น ซึ่งประเภทกล้าพันธุ์ไม้เหล่านี้ ภาคประชาชนที่เชี่ยวชาญการปลูกต้นไม้ ได้คัดเลือกขึ้นเนื่องจากเหมาะกับสภาพดิน สภาพภูมิอากาศของบุรีรัมย์ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 300,000 ต้น              “กล้าพันธุ์ไม้ทั้งหมดนี้ได้มอบให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ได้นำไปปลูกในครั้งนี้ บางพื้นที่ได้มีการปลูกเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ บนที่ดินสาธารณะ บางส่วนนำไปปลูกในพื้นที่การเกษตร ในลักษณะปลูกรวมกับพืชผักชนิดต่างๆ นอกจากสร้างจะเป็นการความสมบูรณ์ ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ยังถือเป็นส่วนเสริมสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้อีกทางหนึ่งด้วย”นางเปรมฤทัย กล่าว.

////////////////

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน