บุรีรัมย์ประชาชนจิตอาสาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ“พระราชินี”

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พร้อมประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำ              บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 ที่บริเวณสระน้ำหนองนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562               ทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดทั้งปลูกฝังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป           ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความปลื้มปิติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทรงปฏิบัติงานถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักแก่ผองพสกนิกร.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน