ก.พาณิชย์เตรียมจัดโครงการประชารัฐหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหลายหน่วยงานเตรียมจัดโครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” ระหว่าง 3-4 พ.ค.นี้ ที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชน ในส่วนภูมิภาคได้มีอาชีพที่มั่นคง

บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเข้าหารือร่วมกับ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ขณะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามดูพื้นที่และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรผู้ประกอบการ ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย

น.ส.บรรจงจิตต์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (ธนาคาร SME) ธนาคารออมสิน (ธอส.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมจัดโครงการประชารัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานจะมีการให้บริการ แก่ประชาชนอย่างหลากหลายเต็มรูปแบบ เปิดบริการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้างโอกาสค้าขายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ การแนะนำโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ และการเชื่อมโยงนำสินค้าของวิสาหกิจชุมชน การแนะนำสินเชื่อรูปแบบต่างๆ จากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส และบรรษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้มีแผนการจัดการทางการเงิน แนะนำการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และ ธนาคาร SME ได้เตรียมโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและโครงการฟื้นฟูและส่งเสริม SME มาให้บริการอีกด้วย

นอกจากจากนั้นยังมีบริการแนะนำการฝึกอบรมอาชีพ เช่น การจัดทำระบบน้ำหยด การเดินอุปกรณ์ท่อน้ำ การนวดแผนไทย การทำปาท่องโก๋ การบูร พิมเสนน้ำ การทำสบู่ การเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร การจัดแสดงผลงานความสำเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการ แนะนำองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ SMEs และ MSMEs กับร้านค้าโมเดิร์นเทรด อีกด้วย

Cr…ปชส.บุรีรัมย์