บุรีรัมย์จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย-อุบัติเหตุซ้ำซ้อน

บุรีรัมย์ระดมหลายหน่วยงาน ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเกิดอัคคีภัยไหม้อาคาร และเหตุซ้ำซ้อนรถน้ำมันชนกับรถดับเพลิงที่กำลังเข้าระงับเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างทันที และเกิดความปลอดภัยสูงสุด               บุรีรัมย์ไทม์ / นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เป็นประธานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง” ในพื้นที่ อ.ประโคนชัย โดยได้มีการระดมสรรพกำลัง ทั้งหน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ภัย หน่วยกู้ชีพของหน่วยราชการและมูลนิธิต่างๆ เกือบทั้งจังหวัดมาร่วมในการซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ที่แต่ละหน่วยมีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อเป็นการมาซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในการเผชิญเหตุ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพมากที่สุด                รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ระบุว่าการฝึกซ้อมแผนฯได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เป็นการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ หรือ เทเบิลท็อป เอ็กเซอร์ไซซ์ TTX ที่ห้องประชุมสำนักงาน ทต.ประโคนชัย โดยแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการบัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายบัญชาการ ณ พื้นที่เกิดเหตุ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายพยาบาลและกู้ชีพ ฝ่ายอพยพเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือประชาชน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์สมมติของการเกิดเหตุ และเพิ่มปัญหาอุปสรรคเข้ามา เช่น ถ้าถนนเข้าไปยังที่เกิดเหตุมีลักษณะแคบจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นอุปสรรคต่อการเข้าช่วยเหลือ หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบเหตุในภายหลัง หรือหากมีเหตุซ้ำซ้อนในจุดอื่นจะแบ่งกำลังอย่างไร เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้วิเคราะห์ ประเมิน และตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ ตามสถานการณ์เป็นขั้นตอน หรืออาจจะขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นข้างเคียง เพื่อระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ซึ่งขั้นตอนการฝึกซ้อมบนโต๊ะ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจสถานการณ์ร่วมกัน ก่อนลงสู่การเผชิญเหตุจริงในสนาม               รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ระบุต่อว่าส่วนภาคบ่าย เป็นการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม หรือ ฟีลด์ เทรนนิ่ง เอ็กเซอร์ไซซ์ FTX ที่โรงเรียนประโคนชัยวิทยา โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ฝนตกฟ้าคะนอง และ มีฟ้าผ่าลงบนหม้อแปลงไฟของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้ที่บริเวณห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารอยู่ในมุมอับด้านหลัง ซึ่งยากต่อการเข้าไปของรถดับเพลิง เบื้องต้นทางโรงเรียนได้มีการแจ้งเตือนอพยพครูนักเรียนกว่า 1,000 คน ออกจากห้องเรียนไปยังพื้นที่จุดรวมพลที่ปลอดภัย จากนั้นได้แจ้งไปยังศูนย์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร และระงับเหตุในเบื้องต้น เมื่อสถานการณ์ไฟไหม้ยังไม่คลี่คลาย รถดับเพลิงในพื้นที่ได้เข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิง และหากเกินกำลังก็จะประสานขอรับการสนับสนุนกำลัง และอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง รวมถึงหน่วยกู้ภัยก็จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ผู้ประสบเหตุ ประเมินอาการผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น และช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยออกจากที่เกิดเหตุ มาสู่จุดคัดกรองผู้ป่วยของหน่วยแพทย์พยาบาลสนาม เพื่อประเมินอาการและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป             รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ระบุอีกว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำลังระงับเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยอยู่นั้น ได้มีการจำลองสถานการณ์ซ้อนขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์รถบรรทุกน้ำมันชนกับรถดับเพลิง ที่กำลังเข้าไปช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ กลายเป็นเหตุซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน บนถนนทางหลวงหมายเลข 24 อ.ประโคนชัย ทำให้จะต้องแบ่งกระจายกำลังและเครื่องมือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งการฝึกฝนทั้งหมดเพื่อสร้างความชำนาญให้กับผู้ร่วมฝึก หากเกิดสถานการณ์เหตุภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นจริงๆ เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างทันที และเกิดความปลอดภัยสูงสุด.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน