ทหารสำรวจแก้แก้แล้ง อ.หนองกี่ เสนอขุดลอก 2 แห่ง เพื่อมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดปี

ทหารลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ อ.หนองกี่ เสนอขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเต็งรัง และขุดลอกลำจักราช เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ ต่อปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และมีปริมาณกักเก็บเป็นน้ำสำรองใช้ได้ตลอดปี             บุรีรัมย์ไทม์ / พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (หน.สง.รอง ผอ.รมน.) พร้อมด้วย พล.ต.รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์  และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่เสนอโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเต็งรัง หมู่ 11 ชุมชนโคกรัก ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ และโครงการขุดลอกลำจักราช หมู่ 5  บ.ถนนถั่ว ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ โดยมี ร้อยตรี เสถียร สารสิทธิ์ นายอำเภอหนองกี่ นางสาวนันทนิตย์  จิตหนักแน่น รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ นายอิสรพงษ์ เสนคราม นายก อบต.บุกระสัง พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ                  ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ อ.หนองกี่ ได้ร้องขอให้ทางทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพราะแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ทำให้การกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่  จึงได้เสนอโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเต็งรัง หมู่ 11 ชุมชนโคกรัก ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ กับโครงการขัดลอกลำจักราช หมู่ 5 บ.ถนนถั่ว ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ และตามสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำในการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีปริมาณกักเก็บเป็นน้ำสำรองใช้ได้ตลอดปี                     พล.อ.เดชอุดม กล่าวว่านายอำเภอหนองกี่ ได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบ จึงพร้อมคณะลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเอง ร่วมกับ กอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์ และ มทบ. 26 ก็พยายามที่จะหางบประมาณลงมาสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านให้เร็วที่สุด เพื่อจะแก้ปัญหาชาวบ้านให้ได้ โดยอ่างเก็บน้ำหนองเต็งรัง หมู่ 11 ชุมชนโคกรัก ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชน 700 ครัวเรือน ประชากรกว่า 2,000 คน หน้าแล้งไม่มีน้ำประปาที่จะอุปโภคบริโภค วิธีการแก้ปัญหาขณะนี้ ได้ให้ชลประทานเข้ามาดู ในเรื่องการขุดลอกหนองเต็งรัง จากที่เก็บกักน้ำได้ประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร ถ้าขุดลอกเพิ่มความลึกไปอีก 4 เมตร ก็จะเก็บกักน้ำได้กว่า 500,000ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้กับชาวบ้านได้ เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ                             พล.อ.เดชอุดม กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการขุดลอกที่ลำจักราช ที่ติดต่อกับ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งจะต้องเก็บกักน้ำไว้ในลำห้วยต่างๆ เพราะว่าบุรีรัมย์เองนั้นไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เวลาน้ำหลากมาน้ำก็ไปหมดเลย พอแล้งน้ำก็แล้งเลย เราจำเป็นต้องทำฝายเก็บกักน้ำ และก็มีประตูที่จะบังคับน้ำ ซึ่งทางหนองกี่ ก็ต้องการที่จะให้ขุดลอกที่ลำจักราชตรงนี้ ซึ่งก็เป็น 2 จุด ที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักรได้ลงมาดู เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่.

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน