“บุรีรัมย์-อุดรมีชัย” จัดปั่นจักรยานสานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนไทย-กัมพูชา

บุรีรัมย์-อุดรมีชัย” จัดโครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในรูปแบบปั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สัมผัสทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามตลอดทาง รวมระยะทางไปกลับ 120 กม.             บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.62 ที่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู-บ้านจุ๊บโกกี ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์-จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2562             พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาและรถจักรยาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย โดยมีนายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด นายวาด ปารานีน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และหัวหน้าส่วนราชการจากทั้งสองจังหวัดพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมพิธีท่ามกลางนักปั่นจักรยานจากหลายพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ นำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คัน              สำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรายการนี้ โดยความร่วมมือของ ภาคส่วนต่างๆ ใน จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดน และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบ ปั่นเพื่อสุขภาพ และปั่นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สัมผัสทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทาง ในลักษณะเส้นทางบนถนนคอนกรีต สลับกับ ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง                   โดยใช้เส้นทาง จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผ่านตัว อ.บันเตียอัมปึล จ.อุดรมีชัยฯ แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน และมีพิธีรับเหรียญที่ระลึกที่ศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัยฯ ก่อนจะทำการปั่นจักรยาน ต่อไปที่บ้านไดบะ จ.อุดรมีชัยฯ แล้วปั่นกลับยังเส้นทางเดิม มาจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี  ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน