กอ.รมน.บุรีรัมย์เผย6เดือนทวงคืนผืนป่าแล้วกว่า2,000ไร่

กอ.รมน.บุรีรัมย์ เผยทวงคืนผืนป่าได้มากกว่า 2,000 ไร่ในรอบ 6 เดือน จับดำเนินคดีผู้บุกรุก-ทำลายป่าไม้เกือบ 10 คน เน้นใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก พร้อมวางแผนฟื้นฟูให้ป่ากลับคืนสู่สภาพโดยเร็ว

บุรีรัมย์ไทม์/ รายงานข่าวแจ้งว่า พันเอก จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมส่วนราชการ และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนนายอำเภอพื้นที่เป้าหมาย 7 อำเภอ อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร. 1-7 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การลาดตะเวน การขอคืนพื้นที่ป่าสงวนที่มีการบุกรุก ผลการดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกทำลายป่าไม้ ตลอดทั้งรับฟังสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

พันเอก จะเด็ด ระบุว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านป่าไม้ในพื้นที่ เป็นการเพิ่มศักยภาพของกรมป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ป่าสงวนค่อนข้างมาก จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานที่มีภารกิจป้องกันรักษาป่าไม้ มาพบปะให้ข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ซึ่งได้บูรณาการทุกภาคส่วน จัดชุดลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวน ทำให้ได้พื้นที่คืนมากกว่า 2,000 ไร่ สามารถแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก และทำลายป่าไม้เกือบ 10 คน

พันเอก จะเด็ด ยังกล่าวย้ำด้วยว่า ขอให้ส่วนราชการตลอดทั้งผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอ หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำพื้นที่ที่คาดว่ามีการบุกรุก เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงาน ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใช้กลไกของชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวางแผนฟื้นฟู กลับคืนสู่สภาพป่าโดยเร็ว

Cr..ปชส.บุรีรัมย์