บุรีรัมย์เตรียมจัดพิธีมุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ครบ74ปี

คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์บุรีรัมย์ เตรียมจัดพิธีมุทิตาสักการะวันกตัญญูกตเวทีอายุวัฒนะมงคล เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ครบ 74 ปี พรรษา 54 ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.นี้ มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร และพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 18                 บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และศิษยานุศิษย์ จะจัดพิธีมุทิตาสักการะวันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนะมงคล 74 ปี พรรษา 54 พระเทพปริยัตยาจารย์, ดร.(สุพจน์ โชติญาโณ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, M.A., Ph.D.)เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิ.ย.62 ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา มุทิตาสักการะ ในวาระที่พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจริญอายุวัฒนะมงคล ครบ 74 ปี พรรษา 54              ทั้งนี้พิธีมุทิตาสักการะวันกตัญญูกตเวทีอายุวัฒนะมงคล เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ครบ 74 ปี พรรษา 54 มีกำหนดการดังนี้ วันที่ 18 มิ.ย. จะมีการจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา จากนั้นวันที่ 19 มิ.ย.หลังจากพระภิกษุสามเณร ทำวัตรเช้า และออกรับบิณฑบาตบริเวณกุฏิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) แล้วจะมีการประกอบพิธีมุทิตาสักการะวันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนะมงคล 74 ปี พรรษา 54 พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ที่บริเวณมณฑลพิธีหอพระไตรปิฎก วัดกลาง(พระอารามหลวง) และพิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร กับพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 18             สำหรับ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์  โชติญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อ สุพจน์ วัณฑมาตร์ เกิดวันที่ 19 มิ.ย.2488 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ต.ช่องแมว อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา แล้วเข้ารับการบรรพชา เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2500 ที่วัดกลางบุรีรัมย์ โดยมีพระธรรมธีรมุนี วัดกลางบุรีรัมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จบชั้นปริญญาโท (M.A.)สาขาภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย, ปริญญาโท (M.A.)สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปัตนะ ประเทศอินเดีย และปริญญาเอก (Ph.D)สาขาประวัติศาสตร์โบราณ จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย              โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบุรีรัมย์เมื่อปี พ.ศ.2514 และดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก กระทั่งได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน และยังเป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ส่วนด้านการศึกษาพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ และมีความชำนาญการพิเศษ วิชาโหราศาสตร์ไทย             ด้านสมณศักดิ์ พ.ศ.2534 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “พระครูธีรคุณาธาร” รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ในราชทินนนามเดิม, พ.ศ.2539 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุธีปริยัตยาภรณ์” ,พ.ศ.2548 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชปริยัติกวี” และ พ.ศ.2559-ปัจจุบัน เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพปริยัตยาจารย์”.

Cr..ธนภัทร เฉยกลาง / รายงาน