“หนอนกระทู้”ระบาดกัดกินต้นข้าวเสียหายแล้ว ๕ อำเภอ เกษตรจังหวัดระดม จนท.เร่งป้องกัน-กำจัด

“หนอนกระทู้” อาละวาดหนัก บุกกัดกินต้นข้าวชาวนาช่วงฝนตก ขณะต้นข้าวกำลังเจริญเติบโตดี เสียหายแล้ว ๕ อำเภอ ด้านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รีบลงพื้นที่สำรวจ พร้อมแนะวิธีป้องกันกำจัด หมั่นถางหญ้าตามคันนา และใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียมาฉีดพ่นให้ถูกตัวหนอน เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง               บุรีรัมย์ไทม์ /ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไพศาล แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นางไพรวัลย์ ค้าคล่อง เกษตรอำเภอบ้านด่าน ได้นำเจ้าหน้าที่ลงสำรวจแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินต้นข้าว พร้อมแนะนำวิธีป้องกันกำจัด หลังพบว่าในขณะนี้มีหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินต้นข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์, บ้านด่าน, แคนดง, บ้านใหม่ไชยพจน์ และ อ.พุทไธสง ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง                    เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าหนอนกระทู้ที่กัดกินกล้าต้นข้าว ในระยะแรกจะกัดกินผิวใบข้าว เมื่อหนอนกระทู้โตเต็มวัยจะกัดกินทั้งใบ และเหลือไว้แต่ก้านใบข้าว จากนั้นตัวหนอนจะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดินนาข้าวจะถูกทำลายแหว่งเป็นหย่อมๆ หนอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ จากการขยายพันธุ์หลายๆ รุ่นบนวัชพืชพวกหญ้า เคลื่อนเข้าสู่แปลงกล้าและนาข้าวจากแปลงหนึ่ง ไปยังอีกแปลงหนึ่ง ซึ่งมักจะพบเห็นหนอนกระทู้ระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานแล้ว ตามด้วยฝนตกหนัก การระบาดจะรุนแรงบางปีบางพื้นที่               เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่าจากการลงพื้นที่สำรวจแผลงนาข้าวของเกษตรกร พบหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินต้นข้าวเสียหายเป็นวงกว้าง จึงได้แนะวิธีป้องกันกำจัด โดยเกษตรกรควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง พร้อมทำการกำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อทำลายแหล่งอาศัย เพราะหนอนกระทู้กล้าชอบอาศัยกินหญ้าบริเวณคันนา เป็นอาหารก่อนที่จะแพร่ระบาด ลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า เมื่อเกิดหนอนระบาดในแปลงกล้า ให้ระบายน้ำเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดข้าว แล้วเก็บหนอนมาทำลายทิ้ง ก่อนจะปล่อยน้ำออกจากแปลงกล้า                เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่าสำหรับการกำจัดหนอนกระทู้อีกวิธีการหนึ่ง โดยการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ผสมสารใบจับ ๑๐-๒๐ ซีซี (๑-๒ ช้อนแกง) พ่นให้ถูกตัวหนอนในช่วงเย็น เมื่อสำรวจพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า ๑๕% ให้ใช้สารเคมีมาลาไทออน (มาลาไธออน ๘๓% อีซี) อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร, เฟนิโตรไทออน (ซูมิไทออน ๕๐% อีซี) อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ ๒๐% อีซี) อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ๒๐ ลิตร มาระดมฉีดพ่น เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้             “ช่วงนี้จะพบว่าพี่น้องชาวนา ได้ทำการหว่านข้าวหว่านกล้าในหลายพื้นที่กันบ้างแล้ว ประกอบกับมีฝนตกลงมา ทำให้ต้นกล้าข้าวได้รับน้ำและเจริญเติบโตเป็นอย่างดี จึงฝากเตือนให้พี่น้องชาวนาหมั่นออกไปตรวจแปลงกล้าข้าวอย่างสม่ำเสมอด้วย เนื่องจากในสภาพอากาศเช่นนี้จะเหมาะกับการแพร่ระบาด และขยายพันธุ์ของหนอนกระทู้กล้ามาก จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะหากหนอนกระทู้กล้ากัดกินต้นกล้าข้าวในนาแล้ว จะทำให้กล้าข้าวส่วนใหญ่เหลือแต่ตอ หากพบการเข้าทำลายของหนอนกระทู้กล้า ให้รีบแจ้งหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง”นายนวนิตย์ กล่าว.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน