รมว.ศึกษาธิการเผยเตรียมร่วมแบงก์กระปุกลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.

รมว.ศึกษาธิการ นำคณะตรวจราชการที่บุรีรัมย์ พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนใหม่ เผยเตรียมลงนามแบงก์กระปุก ลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ ช.พ.ค. เอาใจเพื่อนครูที่มีวินัยการชำระหนี้ดี

บุรีรัมย์ไทม์ / ที่หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของโรงเรียนพุทไธสง และติดตามการจัดหาติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน พร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาด้านต่างๆจากผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และ ผอ.สพท.ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและสภาพปัญหา ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารจากส่วนกลางได้รับทราบ และชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก้ไขต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (MOENet) ว่าเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งที่ผ่านมาใช้งบประมาณกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงมาก ขณะที่ค่าบริการอินเตอร์เน็ตทุกวันนี้มีราคาถูกลง ควรจะใช้งบประมาณน้อยลง ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลการใช้งบ 3 พันกว่าล้านนั้น เป็นการเช่าดาวเทียมเดือนละ 7 ล้านบาท และยังปัญหาอีกส่วนที่พบคือไม่มีการทำสัญญา หรือเอกสารการจ้าง (TOR)ใดๆทั้งสิ้น ขณะเดียวกันต้องขอชื่นชม นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ามาปรึกษากับตน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอินเตอร์เน็ต ว่าต้องมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งนายประเสริฐฯ ได้พยายามให้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่เป็นผล ตลอดจนโดนขู่ว่า หากไม่ต่อสัญญา MOENet โรงเรียนจะไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ทั้งที่สัญญาดังกล่าวไม่เคยมีมาตั้งแต่ต้น จึงเป็นแรงกระตุ้นให้กระทรวงฯ เปลี่ยนแปลงระบบอินเทอร์เน็ตใหม่ทั้งหมดดังเช่นปัจจุบัน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวถึงการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 ว่าจะเป็นการประเมินแนวใหม่คือ ไม่สร้างภาระให้สถานศึกษาในการเตรียมข้อมูล โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการประเมินตั้งแต่ต้น สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดทำการประเมินตนเองเพียงฉบับเดียว แล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และยังสามารถออกแบบตัวชี้วัดการประกันภายใน ได้เองตามความเหมาะสม เพียงแต่ตอบคำถาม 3 ข้อให้ได้ คือ 1.โรงเรียนมีคุณภาพในระดับใด 2.คุณภาพของโรงเรียนวัดจากอะไร และ 3.จะพัฒนาตนเองได้อย่างไร จากนั้นต้นสังกัดจะนำรายงานของสถานศึกษา ส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการบรรลุข้อตกลง ลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ ช.พ.ค. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน ในการลดดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ 0.5-1% ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดยเฉพาะครูที่มีวินัยในการชำระหนี้ที่ดี ภายในเดือนเมษายนนี้ และเมื่อลงนามแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันที.

Cr..ศากุน ศิริพานิช / รายงาน