ผู้ตรวจสำนักนายกฯเตรียมหนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะชี้ความต้องการบริโภคยังขาดตลาด

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ชี้เป็นอาชีพใหม่ทางเลือกใหม่ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ลั่นพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรขยายการเลี้ยงแพะ-แกะ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด               บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเร็วๆนี้ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยนายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแพะ-แกะ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง จนได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะดีเด่น               ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ในอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ หากแต่ในอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะนั้น ยังไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเท่าที่ควร จากข้อมูลล่าสุดพบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ เพียง 333 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก หากเทียบกับสัดส่วนความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ  อาทิ ลาว, เวียดนาม และจีน               นางสุมิตรา กล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ถือว่ามีความเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่น ที่สนใจจะหันมาเลี้ยงแพะ-แกะ เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางภาครัฐเตรียมจะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ให้ผลิตแพะ แกะให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น พร้อมส่งเสริมขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในอนาคตด้วย

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน