บุรีรัมย์จัดฝึกอบรมหลักสูตรตัดผมชายให้ข้าราชการตำรวจลดรายจ่ายสร้างรายได้เสริม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จับมือตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมวิชาช่างตัดผมชายให้ข้าราชการตำรวจ หวังลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มทักษะฝีมือ เพื่อให้บริการเพื่อนตำรวจและประชาชน ในงานมวลชนสัมพันธ์                 บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดแต่งผมบุรุษให้กับข้าราชการตำรวจ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง               ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะ เพิ่มความชำนาญการตัดผมให้แก่ข้าราชการตำรวจ ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับ นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างได้และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมของบุคลากรตำรวจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 นาย เข้าร่วม            นายวิรัตน์ กล่าวว่าจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ตัดผมสั้นขาวสามด้าน ซึ่งในแต่ละเดือนจะต้องตัดผมประมาณ 2 ครั้ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งหลายโรงพักได้มีการจัดซื้อเครื่องมือตัดผมไว้ประจำโรงพัก เพื่อให้ตำรวจไว้ใช้สำหรับตัดผมกันเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมแต่ละครั้ง ซึ่งตำรวจที่ทำการตัดผมอาจจะยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จัดการอบรมการตัดผมชายขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และนำไปอำนวยความสะดวกให้กับตำรวจ ไว้ใช้ตัดผมบริการแก่เพื่อนตำรวจด้วยกันในโรงพัก และออกให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน ในงานด้านมวลชนสัมพันธ์ด้วย              ทั้งนี้ในระหว่างการฝึกอบรม ยังได้มีการนำตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม ออกไปให้บริการตัดผมฟรี แก่ประชาชน และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในเขต อ.ห้วยราช และ อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ด้วย สร้างความประทับใจแก่ประชาชน และนักเรียนที่มารับบริการเป็นอย่างมาก

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน