ผู้ตรวจสำนักนายกฯตรวจติดตามโครงการป้องกันตลิ่งลำตะโคง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการป้องกันตลิ่งลำตะโคง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในฤดูน้ำหลาก             บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ในฐานะประธานธรรมาภิบาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์              เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีงบดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตลอดทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีเป้าหมายสอดส่อง ติดตาม จำนวน 30 โครงการ              พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยนายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะฯเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการป้องกันตลิ่งลำตะโคง บ้านตะแบง (เขื่อนกันน้ำเซาะ) ระยะที่ 2 ต.หัวฝ้าย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง 5,000,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในฤดูน้ำหลาก เนื่องจากน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เพราะมีน้ำหลาก และมีปริมาณมากไหลเร็ว ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชน สิ่งปลูกสร้างสาธารณะต่างๆ และถนนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงโค้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน