บุรีรัมย์เตรียมเปิดตลาดรับซื้อ-ขายยางก้อนถ้วย 8 ก.ค.นี้ในรูปแบบของตลาดเครือข่าย

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดตลาดยางก้อนถ้วย มีการซื้อ-ขาย ในรูปแบบของตลาดเครือข่ายฯ เป็นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตยางให้ได้มาตรฐานตามที่ กยท.กำหนด คาดเริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.ค.นี้                    บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินการของตลาดยางก้อนถ้วยจังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้น                เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการซื้อ-ขายยางก้อนถ้วย และทราบถึงทิศทางในการบริหารยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย และแนวโน้มต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกตลาดเครือข่าย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการที่สมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อยางของตลาดกลางยางพารา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน                นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ กล่าวว่าการจัดเสวนาในครั้งนี้ ยังเป็นการจัดตั้งตลาดยางก้อนถ้วย ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะมีการซื้อ-ขายในรูปแบบของตลาดเครือข่ายฯ และเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตยางพารา ให้ได้มาตรฐานตามที่การยางแห่งประเทศไทย กำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานหรือผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสำรองจ่ายค่ายางในการดำเนินการ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับราคายางก้อนถ้วยให้มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ในการนำมาผลิตเป็นยางแท่ง และเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 ก.ค.62 เป็นวันเริ่มดำเนินการเปิดรับซื้อ-ขายยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ-ผู้ขายด้วยว่าจะมีพร้อมหรือไม่                  ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่าตอนนี้ทางตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ มีเงินอยู่แล้ว 9.9 ล้านบาท แต่ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลกลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรที่มีจุดรวบรวมยางอยู่ประมาณ 30 กลุ่ม จะเอาเข้ามาอยู่ในตลาดกลางยางพาราทั้งหมด เมื่อเข้ามาแล้วเงินที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขอเงินจากส่วนกลางเพิ่มมาอีก คาดว่าในเดือน ก.ค.62 จะใช้เงินประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันราคายางก้อนถ้วย เป็นราคายางสด อยู่ที่กิโลกรัมละ 26-27 บาท แต่ถ้าเข้ามาตลาดกลางราคายางน่าจะสูงขึ้น จึงทำให้ผู้ซื้อได้ยางที่มีคุณภาพ และผู้ขายได้ราคาที่สูงขึ้นด้วย            ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีการผลิตยางในรูปแบบยางก้อนถ้วยเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปริมาณยางพารามากถึงประมาณ 38,000 ตัน เป็นยางก้อนถ้วย 22,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นผลผลิตยางในรูปแบบอื่น เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางเครป และน้ำยางสด.

Cr..พงศ์อมร ภัคนันท์เวทย / รายงาน